Logo

MEŽA DIENAS 2021 projekts arī Aizputē

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta pieteikums - "Pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana” ir apstiprināts valsts finansējuma saņemšanai. Šī projekta ietvaros ar ideju "Misiņkalna dabas parks Aizputes pilsētā" piedalās Aizputes pilsēta. Projektā kopumā ietverts 31 novads, bet Dienvidkurzemes novadā projekta aktivitātes tiek realizētas vēl 5 objektos. “Meža dienas 2021” moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Šogad tiek labiekārtota Misiņkalna parka teritorija, lai tajā būtu pieejama informācija ikvienam apmeklētājam un varētu tajā orientēties:
1) trijos automašīnu stāvlaukumos un 1 ielu krustojumā Aizputes pilsētā izvietoti informācijas stendi ar taku kartēm, informācija putnu vērotājiem, orientēšanās poligona pieejas kodi un cita saistīta tūrisma informāciju. Stendi izgatavoti atbilstoši Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā stila vadlīnijām.
2) 6 taku krustojumos katrā katedras veida informācijas stendu A4 izmērā ar taku karti un atrašanās vietas atzīmi, lai apmeklētājs, ejot pa takām, saprastu, uz kuru pusi doties, cik tālu līdz stāvlaukumiem vai tiltiņam.

Info stendu izmaksas EUR 800,00 ir projekta - valsts finansējums no Meža attīstības fonda, bet pašvaldības budžeta finansējums EUR 2545,65.

Kazdangā, 1. oktobrī, notika Latvijas Mežu Sertifikācijas padomes (LMSP) "Latvijas Meža programmas 2021" ietvaros rīkotais seminārs "Latvijas meža resursu ilgtspējīga izmantošana". Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos – ieguldījums Latvijas bioekonomikā", kas bija izglītojošs pasākums mežu īpašniekiem un citiem interesentiem.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.