Dienvidkurzemes novada bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde, kura Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.

Dienvidkurzemes novadā darbojas Dienvidkurzemes novada bāriņtiesa, kuras darbības teritorija ietver bijušo Aizputes novadu, Pāvilostas novadu, Priekules novadu, Vaiņodes novadu, Nīcas novadu, Rucavas novadu, Durbes novadu un Grobiņas novadu administratīvās teritorijas.

Ārkārtas situācijās ārpus Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas darba laika par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijai pa tālr. 26625333, Aizputes pilsētas pašvaldība policijai pa tālr. 26475143 vai Valsts policijai pa tālr. 110.

Par bāriņtiesu

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence
  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība; 

  • Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana; 

  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana; 

  • Aizbildnības jautājumu risināšana;

  • Adopcijas jautājumu risināšana;

  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana;

  • Aizgādnības jautājumu  risināšana;

  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība;

  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana;

  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība;

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Gada norēķinu veidlapas:

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.