Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde, kura Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.

Aizputes novadā darbojas Aizputes novada bāriņtiesa, kuras darbības teritorija ietver Aizputes pilsētas, Aizputes pagasta, Lažas pagasta, Kazdangas pagasta, Cīravas pagasta un Kalvenes pagasta administratīvās teritorijas.

Ārkārtas situācijās ārpus Aizputes novada bāriņtiesas darba laika par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot Aizputes novada pašvaldības policijai pa tālr. 26475143 vai Valsts policijai pa tālr. 110.

Par bāriņtiesu

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence
  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība; 

  • Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana; 

  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana; 

  • Aizbildnības jautājumu risināšana;

  • Adopcijas jautājumu risināšana;

  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana;

  • Aizgādnības jautājumu  risināšana;

  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība;

  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana;

  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība;

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Gada norēķinu veidlapas:

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.