Valsts nodevas

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmajai daļai, bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

 2. Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

 3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

 4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

 5. Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

 6. Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

 7. Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

 8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

 9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

 10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

 11. Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

 12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

 13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

 14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

 15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

 16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.