logo

Projekts "Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē" Nr.5.3.1.0/017/I/023

SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" ir pabeidzis būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē" Nr.5.3.1.0/017/I/023 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 750630,19 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (81,12%) ir 608911,20 EUR un Aizputes novada domes līdzfinansējums (18,88%) ir 141718,99 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 2,886 km, 348 m jauni un 106 m rekonstruēti kanalizācijas spiedvadi ar 3 sūknētavām Aizputes pilsētas ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Aizputes pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, jau sasniedzis 98 % no kopējā iedzīvotāju skaita Aizputē.
Projekta „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizācijas rezultātā 68 mājsaimniecībām izbūvēti kanalizācijas pieslēguma atzari ar iespēju 162 iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šis ir projekta realizācijas mērķis ir īstenots.
Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos kanalizācijas pakalpojumus, SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” aicina izmantot Aizputes novada domes pieņemtos saistošos noteikumus Nr.10 ‘’Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’.

Atgādinām, ka no 27.06.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes, kas iedzīvotājiem radīs papildus izmaksas.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” administratīvajā ēkā Kalvenes ielā 2, Aizputē vai zvanot pa tālruni 29183233.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.