Cīravā par vienu labiekārtotu atpūtas vietu vairāk

2021. gada sākumā biedrība “Mednieku klubs “Avots”” (Cīravas pag.) piedalījās Aizputes novada biedrību un nodibinājumu projektu konkursā, iesniedzot un gūstot atbalstu projektam “Mierpilnai atpūtai dabā”. Projekta mērķis: sakopt un labiekārtot aptuveni 200 m2 Dzēkaiņa dīķa krasta teritorijas, izveidojot atpūtas vietu pagasta iedzīvotājiem un viesiem, tā uzlabojot brīvā laika pavadīšanas kvalitāti un iespējas brīvā dabā.

Pēdējos gados viens no visvairāk apmeklētajiem un plašākām ļaužu masām zināmākajiem tūrisma objektiem Aizputes apkārtnē ir Cīravas Mežaparks. Cīravas pagasta pārvalde vienmēr ir strādājusi pie parka taku kārtības uzturēšanas, domājot par pagasta iedzīvotāju un viesu iespējām atpūsties, izstaigāties un sportot brīvā dabā. 2016. gadā tapa pirmā tematiskā taka – Bebru taka – kura tika atklāta, ejot pārgājienā kopā ar biologu un TV raidījumu vadītāju Māri Olti. 2018. gadā LEADER projekta ietvaros tapa Skaņā taka ar 5 skaņu radošiem vides objektiem, bet 2019. gadā ar uzņēmuma “LESJOFOR” iniciatīvu tika iztīrīta un izveidota Sienāžu taka. Mežaparka labiekārtošanas darbi tika turpināti arī 2020. gadā LEADER projekta ietvaros ar koka laipas uzstādīšanu Skaņās takas mitrākajā vietā, sešu Mežaparka karšu izgatavošanu un izvietošanu taku krustojumos un četrām tematiskām koka skulptūrām Garajā gaņģī. Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts arī apmeklētāju skaitītājs. Pagājušā gadā Cīravas Mežaparku apmeklēja aptuveni 30 000 apmeklētāju, kā rezultātā radās iecere izveidot nelielu un mājīgu atpūtas vietu pie Dzēkaiņa dīķa, iepretīm norādes zīmei “Ķintu aka”. Aizaugušo teritoriju pašvaldība izkopa un, papildus veicot nelielus sakopšanas un labiekārtošanas darbus, ir tapusi ainaviski skaista atpūtas vieta gan ģimenēm ar bērniem, gan nelielām kompānijām. Projekta ietvaros biedrība atpūtas vietu ir labiekārtojusi ar drošu ugunskura vietu, galdu un soliem. Tāpat ir izgatavota un uzstādīta koka laipa, no kuras var iekāpt laivā, makšķerēt vai vērot ūdensputnus, ņemot vērā lielo ūdensputnu populāciju šajā teritorijā.
Apzinot iespējamos darbu veicējus un izmaksas, papildus biedrības biedru iesaistei, projekta realizācijā tika piesaistīts vietējais uzņēmums „Termīts - C”.

Informāciju sagatavoja biedrība "Mednieku klubs "Avots""

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.