Logo ansamblis

Aktuālais projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība no 2021.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu kā vadošo partneri, Brocēnu novada pašvaldību, Talsu novada pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, Lietuvā Biržu reģionālā parka direkciju un Žemaitijas nacionālā parka direkciju īsteno Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas no 2014. – 2020.gadam 3.kārtas projektu Nr. LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / „Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (Live Lake).

Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR - ERAF līdzfinansējums 834 490 EUR, Dienvidkurzemes novada pašvaldības, jeb bijušā Aizputes novada attiecināmās izmaksas 144 918,34 EUR (10% pašvaldības līdzfinansējums un 5% valsts budžeta līdzfinansējums).
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.
Projekts aptver 8 ezerus un dīķi Kurzemē un 3 ezerus Ziemeļlietuvā. Tā kā ezeri atšķiras pēc to tipa, izcelsmes un morfometriskajiem rādītājiem, tiem ir arī dažādas apsaimniekošanas vajadzības un problēmas.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēdza līgumu par Tebras upes ”Dzirnavu dīķa” pārtīrīšanu posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Liepājas ielā 5B, Dienvidkurzmes novadā ar SIA “RR Nord” Reģ.Nr. 40003629944. Pārtīrīšanā izmantojot peldošu zemessmēlēju, tādejādi mazinot aizaugumu un uzlabojot ekoloģisko situāciju.

Informācija par projektu Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/live-lake-projekta-apraksts/ un
Eiropas reģionālās attīstības fonda mājas lapā: https://latlit.eu/lli-449-improving-governance-and-management-of-lakes-in-kurzeme-and-north-lithuania-live-lake/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dienvidkurzemes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu vadītāja Iveta Kļevcova

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.