Logo ansamblis

Tiks pārtīrīts Tebras upes “Dzirnavu dīķis”

Lai mazinātu Tebras upes “Dzirnavu dīķa” aizaugšanu, posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam, tiks veikta upes gultnes atbrīvošana no dūņu sanesumiem.

Veģetācijas periodā dīķis aizaug ar ūdensaugiem. Ūdensaugu atmirušo augu daļu trūdēšana nelabvēlīgi ietekmē sugu daudzveidību. No Tebras upes augšteces straumes nestie sanesumi nogulsnējas dīķī. Nosēdumus veido 1,2 – 1,5 metrus biezs minerālgrunts sanesumu un dūņu sajaukums, kas būtiski pasliktina ūdens kvalitāti dīķī. Strauji samazinās zivju un citu sugu daudzveidība, kā arī īpašuma apsaimniekošanas iespējas. Dīķa augšdaļa no saliņām līdz gājēju tiltam ar ūdensaugiem aizaug pilnībā, nosedzot visu ūdens spoguļa virsmu.

Dīķa tīrīšana nepieciešama ekosistēmas stabilizācijai un vides pieejamībai.

Dīķa pārtīrīšanu paredzēts sākt ar jūlija mēnesi, pārtīrīšanā izmantojot peldošu zemessmēlēju. Informējam iedzīvotājus, ka pārtīrīšanas procesa laikā pilsētā būs manāma smaka pilsētā.

Projekta rezultāti:

  • Tiks uzlabots Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvoklis.
  • Attīrīta “Dzirnavu dīķa” gultne 3 ha platībā.
  • Sakārtota ārējā krasta līnija 1005 m.
  • Uzlabojas apsaimniekošanas iespējamība ilgtermiņā un iespēja izveidot rekreācijas objektus esošajā teritorijā.
  • Palielināsies upes vērtība, kas būs ieguvums iedzīvotāju atpūtai, veselībai un labklājībai kopumā.
  • Ainavas vizuālā kopskata uzlabošana no Tebras upes “Dzirnavu dīķa” krastu dažādiem skatupunktiem.
  • Atbrīvojot Tebras upes “Dzirnavu dīķa” krastu no sakritušiem un sanestiem kokiem tiks uzlaboti bridējputnu ligzdošanas apstākļi.
  • Dīķis nepārpurvosies.
  • Vides pieejamība (upe laivojama visā tūrisma sezonā u.c.).
  • Galveno projektā praktisko aktivitāšu īstenošana veicinās sugu daudzveidību.

Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA “RR Nord” par 191 580,14 EUR.

Dīķa pārtīrīšana notiks projekta LLI-449 Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (LIVE LAKE) ietvaros.

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Durbes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Aizputes novada dome, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Biržu reģionālā parka direkcija, Žemaitijas nacionālā  parka direkcija.

Atvainojamies par sagādātājam neērtībām!

Informāciju sagatavoja Attīstības nodaļas projektu vadītāja Iveta Kļevcova

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.