Logo ansamblis

Ceļa posma "Plēsumi-Apriķi" pārbūves laikā apgrūtināti braukšanas apstākļi

Projekts: "Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 3.kārta" Nr.19-02-A00702-000089

2.daļa “Aizputes novada Lažas pagasta grants seguma ceļa A1 Plēsumi Apriķi posma pārbūve 1,33 km atsākti pārbūves darbi pēc tehniskā pārtraukuma. Lielākais darbs ir caurteku pārbūve (process ir redzams pievienotajās fotogrāfijās). Darbi ietver arī ceļa seguma konstrukcijas uzlabošanu, nobrauktuvju izbūvi, grāvju tīrīšanu un ievalku veidošanu. Tā kā grants seguma ceļa posms nav liels, darbus pabeigs maija mēnesī. 

Būvuzņēmējs: SIA “CTB”. Būvuzraugs: IK Ozols-G. Ceļu pārbūvē saskaņā ar SIA “CVI” būvprojektu.

Kopā izmaksas pašvaldības grants segumu ceļu posmu pārbūvei 3.kārtas projektā, kas nepieciešami uzņēmējdarbības attīstībai un apdzīvojuma saglabāšanai EUR 147 862,47, kur no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai EUR 126 942,61, bet pārējais ir pašvaldības budžeta finansējums.

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.