Aizputes pils ar nocietinājuma mūri konservācijas darbu 1.kārta noslēgusies

Aizputes pils konservācijas būvdarbu 1.kārtai (Apbūves laukums 909 kvm; būvtilpums 7210 kbm.) Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā NKMP 2020.gadā piešķīra finansējumu 20 000 EUR apmērā.

Saistībā ar projekta “Par Aizputes pils ar nocietinājumu mūri konservācija 1.kārta” realizāciju 2020.g. jūlija –novembra mēnešos pils austrumu korpusā veica būvgružu slāņa norakšanu 1.stāva līmenī, austrumu korpusa dienvidu gala pagraba telpā vairāk kā 2 m bieza būvgružu aizbēruma izsmelšanu un korpusa ziemeļdaļas pagrabā ap 30-40 cm bieza uzbēruma norakšanu. Tā kā minētie zemes darbi notika valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa - Aizputes viduslaiku pils (valsts aizsardzības Nr.1277) teritorijā, atbilstoši Latvijas Republikas likumam par Kultūras pieminekļu aizsardzību, zemes darbu laikā bija nepieciešams nodrošināt arheoloģisko uzraudzību. Būvdarbu veicējs – SIA “AD Būve”, tās valdes loceklis Andrejs Gūtmanis. Arheoloģisko uzraudzību zemes darbu laikā uz vietas objektā veica arheologs Mārtiņš Lūsēns. Būvuzraugs IK “FM grupa”, tās īpašnieks Ēriks Fībigs. Autoruzraudzība SIA Struņķkrogs”, tā valdes locekļa un inženiera Daiņa Šēļa vadībā.

Arheoloģiskās uzraudzības darbu rezultātā iegūts priekšstats par grunts slāņu veidošanos un hronoloģiju Livonijas ordeņa Aizputes pils Austrumu korpusa pagrabtelpās un 1.stāva līmenī.

Tā kā pils Austrumu un Dienvidu korpusi bijuši apdzīvoti līdz pat 1977.-1983.gadam, visi uzraudzības darbu laikā noraktie slāņi veidojušies pēc apdzīvotības izbeigšanās un 1983. gada ugunsgrēka. Tie nebija senāki par 20.gs. 2.pusi. Pils būvvēsturei nozīmīgas arheoloģiskās liecības nekur netika konstatētas.

Pirmajā kārtā bez būvgružu norakšanas un šķirošanas ir veikti būtiski darbi mūru un pagrabu pārsegumu nostiprināšanā. Apsekota 61 logu aile un veikta to nostiprināšana, pagaidām aizmūrējot ar vieglbetona blokiem, no ārpuses apmetot un krāsojot (ne visas), lai objekta apmeklētājiem būtu patīkams priekšstats par drupām. Logu ailes vēlāk restaurēsim.

Konservācijas darbos ar metāla konstrukcijām nostiprināts akmens mūra stūris vienā no korpusiem, saīsināts bīstamā skursteņa augstums. Izbūvēts koka baļķu stiprinājums austrumu korpusa dienvidu galā, jo izraktie būvgruži kopumā atbrīvoja ēkas sienas 2 starpstāvu dziļumā.

Līdz ar šo pašlaik darbi beigušies un kopumā objektā ir ieguldīti 88 768,80EUR (bez būvprojekta izmaksām), kur 68 768,80EUR bija pašvaldības budžeta finansējums.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.