Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.”

Aizputes novada dome 2020.gada 5.martā ir noslēgusi līgumus ar iepirkuma Nr AND 2020/1/ERAF rezultātā izvēlētajiem materiāltehniskā nodrošinājuma piegādātājiem SIA “Sentios”, par logopēda, fizioterapijas un sensoro telpu un SIA “Stanford Music Latvia”, par mūzikas terapijas telpu.

Šobrīd notiek telpu aprīkošana.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks pilnveidots un papildināts Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas Aizputē, Pasta ielā 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem.

Galvenās projekta darbības ir četru telpu iekārtošana un iekārtu un aprīkojuma iegāde: mūzikas terapijas, fizioterapijas un logopēda nodarbību telpas, kā arī jaunas sensorās telpas izveide un tai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma iegāde.

Projekta mērķa grupas: Trīsdesmit bērni ar funkcionāliem traucējumiem – ar kustību traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, autiska spektra traucējumiem, ar sirds mazspēju, epilepsiju, vājdzirdību, redzes traucējumiem, runas attīstības traucējumiem, bērni ar onkoloģiskajām saslimšanām.

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada oktobris – 2020. gada augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 183,00 EUR

ERAF finansējums – 23 947,05 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 1 358,23 EUR;

Pašvaldības finansējums – 3 169,22 EUR;

Cits finansējums – 1 708,50 EUR.

3991 IMG 7622

3991 IMG 7625

3991 IMG 7628

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.