NAP Logo

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Aizputes novadā 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Ir aizvadīts 2020./21. mācību gada 1.semestris, kurš atkārtoti pagāja zem Covid -19 ierobežojumiem. Šī situācija pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbam uzlika kārtējos pārbaudījums un deva iespēju jauniem izaicinājumiem savu darbu pielāgot attālinātam mācību procesam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Septembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanas darbi, karjeras izglītības programmas aktualizācijas process, kā arī tika izstrādātas idejas par karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā, sadarbojoties ar mācību jomu speciālistiem.

Oktobra mēnesis noritēja zem Karjeras nedēļas 2020 zīmes, kas no 26. līdz 30.oktobrim norisinājās visā Latvijā un kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi galvenokārt notika attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad tika veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

Aizputes novadā Karjeras nedēļa 2020 tika aktualizēta un tajā varēja piedalīties gan skolēni un skolotāji, gan vecāki un citi interesenti. Aizputes novada izglītības iestādēs PKK, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji klātienē īstenot karjeras nedēļu varēja 1.- 6. klašu skolēniem. Izglītojamiem bija iespēja savas nākotnes profesiju vīzijas ieskicēt zīmējumos un citos radošos darbos “Nākotnē savā pilsētā/novadā strādāšu par…”, kā arī, kopā ar PKK, izmēģināt jauno interaktīvo spēli “Kā kļūt par profesionāli?”

7.-9. klašu skolēniem karjeras nedēļa tika integrēta sociālo zinību stundās. Izpētot infogrammu “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, skolēniem bija jāsniedz izvērtējums, kurš no karjeras palīgiem viņam būtu vispiemērotākais, vadot savas karjeras prasmes un izvēloties profesiju nākotnē. Bet 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!” un ieklausīties Latvijā populāru jaunu cilvēku viedokļos par to, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm un kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi. Savukārt, vecākiem un skolotājiem tika piedāvāta iespēja pieslēgties tiešraides diskusijai, kuras laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Visu mācību gadu aktuāls ir individuālo karjeras konsultāciju nodrošinājums, arī attālināti, ikvienam Aizputes novada 7.-9. klašu skolēnam. Ar PKK atbalstu 9. klašu skolēniem tika piedāvāts elektroniski veikt personības izpētes testu, un, saņemot atgriezenisko saiti, skolēnam individuāli tika sniegti ieteikumi turpmākajai karjeras vadības prasmju attīstībai. Paldies klašu audzinātājiem par sadarbību un atbalstu skolēnu individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai attālinātā mācību procesa ietvaros.

Viens no PKK uzdevumiem ir sniegt informāciju par karjeras atbalsta aktualitātēm. Tāpēc 7.-12. klašu skolēniem tika sagatavota un iesūtīta vispusīga informācija par karjeras portāliem un to sniegtajām iespējām, par tālākizglītības un citām ar karjeras izglītību saistītām aktualitātēm. Izpētot sniegto informāciju, skolēni tiek mudināti uz pašvadītu karjeras vadības prasmju apguvi. PKK vienmēr ir gatavs sniegt atbildes uz skolēnu jautājumiem, ja tādi ir radušies, tādejādi veicinot savstarpējo dialogu arī elektroniskajā vidē. Turpinās arī PKK darbs ar vecākiem, sniedzot informāciju e-klasē gan par video materiāliem un infogrammām, kuros tiek sniegts atbalsts vecākiem bērnu profesionālās izvēles gadījumos. Liels gandarījums ir tad, kad vecāki sniedz atgriezenisko saiti un ir izrādījuši interesi par sava bērna nākotnes profesionālajām gaitām.

PKK darbs skolās tiek turpināts, integrējot karjeras izglītību mācību priekšmetu un klases stundās. Paldies mācību priekšmetu skolotājiem, kuri atbalsta PKK ieteikumus un idejas, un ir atvērti sadarbībai, kā arī klašu audzinātājiem, kuriem ir svarīga karjeras vadības prasmju ieaudzināšana savos skolēnos.

Ņemot vērā attālinātā darba priekšrocības un trūkumus, tomēr izsaku cerību, ka šajā mācību gadā atsāksies mācību darbs klātienē un karjeras konsultantam tomēr būs iespēja tikties ar skolēniem gan individuāli, gan grupu stundās.

Informāciju sagatavoja:
Monta Balode,Aizputes novada pedagogs karjeras konsultants

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.