Sabiedrības līdzdalība

Pašvaldība sabiedrības iesaistei izmanto dažādas formas kā sabiedrības informēšanu, konsultācijas ar sabiedrību un sabiedrības līdzdalība.

Lai veicinātu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvu līdzekļu piesaistei no dažādiem fondiem, Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv regulāri tiek ievietota informācija par dažādu fondu piedāvātajām iespējām.

Sadarbībai starp pašvaldību un biedrībām ir svarīga loma dialoga veidošanā ar iedzīvotājiem. Aizputes novada dome 2019. gadā NVO projektu konkursa ietvaros piešķīra 2733.18 EUR finansiālu atbalstu biedrību ideju realizācijai. NVO konkursa mērķis: sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā, veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos. Finansējums sadalījās sekojošu projektu īstenošanai:

BIEDRĪBAProjekta nosaukumsPiešķirtais finansējums (EUR)Biedrības līdzfinansējums (EUR)Izlietotais finansējums (EUR)
Biedrības "CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība" "Drošs tilts pagasta iedzīvotājiem un viesiem" 998,44 0,00 998,44
Biedrības "KODOLS" "Vasaras āra bibliotēka" 366,00 0,00 365,97
Biedrība "CF Aizpute" "Vingrosim Kopā" 290,96 0,00 232,77
Invalīdu biedrība "Cerība" "Kusties vesels" 372,00 0,00 336,00
Biedrība "Linmeijers" Sienas zīmējuma "DIEVS SVĒTĪ LATVIJU" izgaismošana un labiekārtošana 1000,00 0,00 800,00
Piešķirtais finansējums 2733,18
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.