Invalīdu biedrība "Cerība"

female1Vadītājs: Arnolds Priedols

telefons26780111

adresePasta iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV -3456

Dibināšanas gads: 1990

Biedru skaits: 76

Darbības sfēra:

  • Morālā un sociālā palīdzība invalīdiem;
  • Veicināt invalīdu palīglīdzekļu pieejamību;
  • Piesaistīt invalīdus profesionālai apmācībai, projektu realizācijai

 

Biedrības mērķis ir sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Aizputes novada invalīdiem. Veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, sniedzot informāciju par izglītības iespējām, nodarbinātības iespējām kā arī sadarbībā ar pašvaldību organizē dažādus pasākumus, iesaistot biedrības apmeklētājus. Invalīdu biedrības apmeklētāji (pensionāri, invalīdi u.c.) katru trešdienu nāk satikt viens otru, katrs ar saviem sagatavotiem labumiem (maizītēm, pīrādziņiem, konservētām burciņām utt.) svin kopīgi dzimšanas dienas, valsts svētkus, veic veselības pārbaudes ārsta uzraudzībā, vingro utt. Invalīdu biedrībā ir iespēja noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, un veikt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Biedrības telpā notiek arī lietoto apģērbu maiņa - ziedošana, kā arī iespējams nomāt palīglīdzekļus - kruķi, staiguļi, ratiņi. Biedrībā plāno veikt invalīdu-diabētu apmācības, ierīkot pēdu aprūpes kabinetu. Invalīdu biedrību "Cerība" regulāri apmeklē no 30 - 35 cilvēkiem. Biedrības darbības joma: 1)Veselības veicināšana; 2)Slimību profilakse; 3)Izglītības atbalstīšana. Sabiedrības daļa, uz kuras vērsta organizācijas darbība: 1) Cilvēki ar invaliditāti; 2) Ģimenes, kas audzina bērnus invalīdus; 3) Apciemot cilvēkus ar kustības traucējumiem, veicināt viņu nodarbinātību; 4) Palīglīdzekļu noma invalīdiem; 5) Nodrošināt atbalstu ar diabētu saistīto jautājumu risināšanā; 6) Pilnveidot, dažādot invalīda, pensionāra dzīvesveidu un ikdienu; 7) Sadarbībā ar pašvaldību piesaistīt līdzekļus biedrības pilnveidošanai.

 

elfla

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)

pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 413. pasākuma 2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastreuktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Attiecināmā vietējā rīcības grupa - Biedrība "Liepājas rajona partnerība" 1. rīcībā: Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana. finansēts projekts

Invalīdu biedrības "Cerība" interjera atjaunošana un aprīkojuma iegāde.

 

Projekta mērķis: Palīdzēt veselības, sociālo, kultūras jautājumu risināšanā pilnveidot, dažādot un padarīt interesantāku invalīda, pensionāra dzīvesveidu un ikdienu.

Rezultāti: Projekta ietvaros vēlējāmies apvienot cilvēkus, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā sniegt atbalstu un palīdzēt grūtībās nonākušiem invalīdiem, pensionāriem, alkoholiķiem u.c. interesentiem. Telpu iekārtošana ar mēbelēm (krēsli, galds, skapji) nodrošinās biedrībai labākus, mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus, kas uzlabos un sekmēs invalīdu biedrības darbību un vizuālo stāvokli.Par iegādātajiem trenažieriem biedrības biedriem ir iespēja uzlabot savu fizisko stāvokli, jo lielai daļai biedrības ''Cerība'' apmeklētājiem nav iespējas un finansējums iegādāties šāda veida trenažierus, bet biedrības locekļiem, kuriem trenažieri ir smagu, priekš savām fiziskām iespējām, ir iespēja vingrot ar fitnesa hantelēm, vai nodarboties pēdējā laikā ar plaši pazīstamo nūjošanu. Projekta ietvaros tiks iegādāti 3 trenažieri, 15 vingrošanas paklāji, 10 hanteles un 15 pāru nūjošanas nūjas. Kā arī viens no projekta jauninājumiem bija veļas mazgāšanas iespēja biedrībā un Invalīdu biedrībā ''Cerība'' projektā arī iegādājās veļas mazgājamo mašīnu. Biedrībā pastāv invalīdi, vecāka gada gājuma cilvēki utt., kuri nespēj paši izmazgāt drēbes vai mājas skalo bļodās un tagad atnesot uz biedrību šis drēbes tiek palīdzētas arī izmazgāt, par ko, šiem cilvēkiem ir arī liels prieks. Projekta ieguvums ir pieejamas Invalīdu biedrības "Cerība" apmeklētājiem, gan visa novada iedzīvotājiem ar invaliditāti, pensionāriem u.c.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas 3 838,32; Projektā iegūtais finansējums no ELFLA 3 454,29

Projektu uzrakstīt un ieviest palīdzēja Attīstības nodaļas projektu vadītājs A. Jankovskis

Projekts jāuztur 5 gadus pēc realizācijas.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.