Aktuāla informācija lauku uzņēmējiem

Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv; konsultāciju tālr. 67095000)

Platību maksājumu pieteikumu iesniegšanas aktualitātes:

 • No 7. aprīļa līdz 22. maijam - pieteikšanās platību maksājumiem. Ar atbalsta apjoma samazinājumu platību maksājumiem varēs pieteikties līdz 15. jūnijam. Iesniegumus pieņem – elektroniski pieteikšanās sistēma (EPS) un, ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienests sniegs palīdzību iesniegumu iesniegšanai pa tālruni.
 • Mazo lauku saimniecību shēmā (ar platību maksājumu atbalstu 500 EUR) var pieteikties tikai tie lauksaimnieki, kuri jau iepriekš bija pieteikušies šādam atbalstam.
 • Saglabājās zaļināšanas prasības, t.i., prasības atkarībā no saimniecības aramzemes platības:
  • Vispārīgā prasība - neatkarīgi no platības ir jāsaglabā ilggadīgie zālāji, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jūtīgajiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biatopi).
  • Mazāk par 10 ha – nav jāievēro ne kultūraugu dažādošanas, ne ekoloģiski nozīmīga platības (ENP) apjoms uz kopējo apsaimniekoto platību.
  • No 10 līdz 15 ha – jāaudzē vismaz 2. kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% no aramzemes platības).
  • No 15,01 līdz 30 ha - jāaudzē vismaz 2. kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% no aramzemes platības) un ekoloģiski nozīmīga platībām (ENP) jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes.
  • Vairāk par 30 ha - jāaudzē vismaz 3. kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% un divi galvenie kopā ne vairāk ka 95% no aramzemes platības) un ekoloģiski nozīmīga platībām (ENP) jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes.
  • Ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) ir platības un ainavu elementi, kas labvēlīgi ietekmē klimatu un vidi, piemēram, grāvmalas, krūmu puduri, dīķi, starpkultūras u.c.
  • Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski vērtīgajiem zālājiem.
 • Izmaiņas brīvprātīgi saistītiem atbalstiem (BSA):
  • Jauns BSA maksājums par rudzu šķirni “Kaupo”, atbalsta saņemšanai būs nepieciešama pierādāma sēklu izcelsme un ir jābūt līgumam ar maiznieku.
  • Jauns BSA arī par piena aitu šķirnēm.
  • BSA maksājumam par augļiem, ogām un dārzeņiem, saimniecībām, kuras ir lielākas par 3 ha, būs prasība uzturēt žurnālu, kurā atzīmē: lauku nosaukumus, audzētos kultūraugus, veiktos agrotehniskos pasākumus, lietotos augu aizsardzības līdzekļus, ražās novākšanas datumus un iegūtās ražas.
 • Būs iespēja turpināt, palielināt esošās līdz 20% un uzņemties jaunas saistības uz diviem gadiem pasākumā "Agrovide un klimats" (bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, u.c.).
 • Jaunas saistības 2021. gadā uzņemties nevar pasākumā “Rugāju lauks ziemas periodā”, izņēmumi:
  • Ja esošajam klientam saistību periods beidzās 2020. gadā tad var neturpināt saistības vai arī turpināt vēl 1 gadu.
  • Esošās saistības klienti drīkst paplašināt saistības līdz 20% (periods nemainās).
  • Atbalstam jāpiesakās laikā, kad norit pieteikšanās platību maksājumiem.
 • Pļaušanas termiņš 15. augusts – pēdējais datums, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktajiem zālājiem.
 • septembris – pēdējais datums papuves apstrādāšanai.
 • No 1. aprīļa līdz 30. novembrim – sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods.
 • LAD plānotie investīciju projekti 2021. gada ir “Ieguldījumi materiālos aktīvos”, “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības”, “Atbalsts gados jaunu lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšanai”, u.c.

 

Līdz 30. aprīlim LAD aicina pieteikties apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei.

 • Atbalsts ir paredzēts putnkopības nozarei ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ieviešanu.
 • Atbalstu var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētie mazie un vidējie uzņēmumi, kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus.
 • Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.
 • Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta.
 • Atbalstu izmaksās, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

No 2021. gada 19.aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam LAD aicina saimniecības iesniegt pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

 • Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
 • Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu.
 • Konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē, un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.
 • Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
 • Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024. gada 31. martu.
 • Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
 • Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

LLKC Liepājas biroja PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS:

2021. gada 14. aprīlī plkst. 18:00 tiešsaistes maksas mācības "Augsnes auglība un augļu, lauka un siltumnīcas dārzeņu mēslošana bioloģiskajā un tradicionālajā audzēšanā” kopā ar Valentīnu Poli (Dr. agr., "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante). Dalības maksa - 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: augsne un tās auglība; augsnes pH un EC līmeņa nozīme un praktiskais pielietojums; mēslošana bioloģiskajā un tradicionālajā audzēšanā; kopīgais un atšķirīgais; jautājumi un atbildes. Pieteikšanās un papildus informācija pa tālr. 2784309, e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2021. gada 19. aprīlī plkst. 10:00 tiešsaistes bezmaksas informatīvais seminārs par Lauku atbalsta dienesta un Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātēm. Papildus informācija un pieteikšanās pa tālr. 28310484, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2021. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 tiešsaistes maksas mācības “Grāmatvedības kārtošana vienkāršajā ierakstu sistēmā, gada deklarācijas aizpildīšana un nodokļu aktualitātes 2021. gadā" kopā ar Astru Straumi (sertificētu grāmatvedi un pieredzējušu pasniedzēju). Dalības maksa - 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: uzņēmējdarbības formas, kuras tiesīgas kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā; grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā; ieņēmumu izdevumu žurnāla aizpildīšana; deklarācijas par 2020. gadu aizpildīšana; likumdošanas izmaiņas 2021. gadā; jautājumi un atbildes. Pieteikšanās un papildus informācija pa tālr. 26263682, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Augsmes programma esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem, slēdzot sadarbības līgumu 2021 – 2023. gadam:

 • Pieteikties var esošs, strādājošs zivsaimniecības uzņēmums, ar velmi attīstīt savu saimniecisko darbību.
 • Slēdzot, līgumu iegūst personīgo biznesa konsultantu, kura gādībā uzņēmums varēs uzlabot savas zināšanas, izvirzīt mērķi, paaugstināt uzņēmuma izaugsmi, efektivitāti un konkurētspēju.
 • Slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu, uzņēmums saņems aptuveni 200 konsultāciju stundas 2,5 gadu laikā ar 100% atbalsta intensitāti.
 • Varēs saņemt individuālas konsultācijas vadībzinībās, ekonomikā, zivsaimniecībā, akvakultūrā, mārketingā, grāmatvedībā, projektu vadībā un finanšu analīzē.
 • Plašāku informāciju var iegūt pa tālr. 27843096 vai projekta vadītājas Terēzes Riekstiņas (tālr. 29269931, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

NOVADA GARŠAS katalogs (www.novadagarsa.lv) ar iespēju ielikt informāciju par savu saimniecību un piedāvāto produkciju, kā arī ikvienam atrast sev tuvumā esošās vietējās lauku saimniecības un uzņēmējus.

Piedāvātām praktiskas bezmaksas konsultācijas augkopības, lopkopības, ekonomikas un mežkopības jomā. Speciālistu kontakti Liepājas pusē:

 • Augkopība (situācijas monitorings, lauku vēstures, augu maiņas plāna u.c. sastādīšana): Mārtiņš Pružinskis (tālr. 29328392, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).
 • Lopkopība (LDC datu novērtējums, barības devu sastādīšana, u.c.): Elīna Egle (tālr. 22000235, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).
 • Ekonomika (ALTUM un citu kredīta pieteikumu un biznesa plānu sastādīšana, uzņēmumu novērtējumi): Iveta Vīdersone (tālr. 28665129; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) un Rūta Gudkova (tālr. 28665129, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).
 • Mežkopība: Agrita Šēnberga (tālr. 29285111, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).
 • Papildus informāciju var iegūt apmeklējot LLKC mājaslapu (llkc.lv) vai zvanot uz tālr. 27843096.

Plaša informācija par pozitīvu pieredzi un tuvākā laikā plānotām apmācībām visā Latvijā ir pieejama Valsts Lauku tīkla mājaslapā – www.laukutikls.lv.  

Informāciju apkopoja:
Aleksejs Kačanovs

LLKC Liepājas biroja vadītājs, zivsaimniecības projektu vadītājs
Tālr. 27843096; e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
F: www.facebook.com/LLKCLiepaja/
Interneta mājaslapa:  www.llkc.lv,  www.laukutikls.lv, www.zivjutikls.lv, www.novadagarsa.lv

 

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.