Publiskie iepirkumi - 2016

Publicēšanas datumsIepirkuma priekšmetsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma izpildītājsLīgumcena, EUR (bez PVN)
16.12.2016

"GĀJĒJU TILTIŅA ATJAUNOŠANA PĀR TEBRU PIE STADIONA AIZPUTĒ"

Identifikācijas Nr. AND2016/28. Piedāvājumus iesniegt līdz 03.01.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2

 05.01.2017

 SIA "Būvinženieris"

Līgums

38103,39

16.12.2016

"Tilta pārbūve pār Alokstes upi Apriķos, Lažas pagastā, Aizputes novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi."

Identifikācijas Nr. AND2016/27. Piedāvājumus iesniegt līdz 03.01.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums

 05.01.2017

 SIA "Projekts 3"

Līgums

19800,00

12.12.2016

"ELEKTROENERĢIJAS IEPIRKUMS AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM"

Identifikācijas Nr. AND2016/26. Piedāvājumus iesniegt līdz 23.01.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2

Atvēršanas protokols

 15.02.2017

 SIA "Geton energy"

Līgums

84217,18

28.11.2016

"Saimniecības preču un mazgāšanas līdzekļu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.Nr.PR 2016/8, atvēršana 05.12.16. plkst 10.00, SIA Pansionāts Rokaiži (grāmatvedībā).

Nolikums

08.12.2016

 SIA "Prāna Ko"

SIA "Egals un partneri"

 7313,52
09.11.2016

Kazdangas pamatskolas katlu mājas rekonstrukcija.

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2016/10. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts. 2016.gada 22. Novembrī plkst.1000.

Nolikums
Pielikums

29.11.2016 SIA "Grobiņas SPMK" 9216,66 
04.11.2016

Iepirkumu priekšmets: „Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2016./2017.gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. KPP 2016/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 15.11.2016. plkst.9:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

 15.11.2016

Lēmums

 SIA "Vērsītis"

Līgums

 11.90 EUR/km
24.10.2016

"Higiēnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.Nr.PR 2016/7, atvēršana 01.novembrī 2016.g., plkst.10.30.

Nolikums

01.11.2016 SIA "TZMO Latvija"  13197,50 
19.10.2016

"TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI 2017.GADĀ AIZPUTES PILSĒTĀ"

Identifikācijas Nr. AND2016/24. Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2016. pl. 10:00.

Nolikums

 08.11.2016

 SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

 28959,09

19.10.2016

"AIZPUTES PILSĒTAS IELU UZTURĒŠANAS DARBI ZIEMAS PERIODĀ 2017.GADĀ"

Identifikācijas Nr. AND2016/23. Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2016. pl. 10:00.

Nolikums

 08.11.2016

 SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

 41990,10

19.10.2016

"Pārtikas iepirkums Aizputes pagasta pamatskolā"

Identifikācijas Nr. APP2016/5. Piedāvājumus iesniegt vai sūtīt pa pastu uz adresi: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 31.10.2016. pl. 11:00.

Nolikums
Protokols nr. 15
Protokols nr. 16

05.12.2016

 1.d. SIA "Elpa"
2.d., 4.d., 5.d. SIA "Kabuleti Fruit"
3.d. SIA "Kuldīgas maizes ceptuve"
6.d., 8.d. SIA "Futurus Food"
7.d. SIA "Bajards"
9.d. Z/s "Vizbuļi"

1.d. 4688,80
2.d. 2761,90
3.d. 2103,40
4.d. 2225,48
5.d. 931,20
6.d. 526,20
7.d. 4729,60
8.d. 4897,74
9.d. 1120,00
04.10.2016

"Ielu un ceļu tīrīšana Lažas pagastā 2016/2017.g. ziemas periodā".

Identifikācijas Nr. LPP2016/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 17.10. plkst.13.00. Publicēšanas datums 4.10.2016.g. Atvēršana Lažas pagasta pārvaldē 17. oktobrī plkst. 13.00.

Nolikums

 17.10.2016 SIA "EGLAT"  Cena par 1 km bez PVN EUR 10.00 
30.09.2016

"DEGVIELAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM"

Identifikācijas Nr. AND2016/22. Piedāvājumus iesniegt līdz 01.12.2016. pl. 10:00.

Nolikums

Līgums

 08.12.2016

I daļa
SIA "Kings"

II daļa
pārtraukts

 113299,00

22.09.2016

„Ielu un ceļu tīrīšana 2016./2017.gada ziemas periodā Aizputes pagastā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP2016/4. Iepirkuma piedāvājumu atvēršana 3.10.2016.pl.11.00 adresē “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads

Nolikums

04.10.2016  z/s "Sprīdīši" 8.49 euro par 1 km bez pvn
15.09.2016

Kazdangas muzeja 2. stāva elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Jaunatnes gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes novads 1. kārta

Identifikācijas numurs ANDKPP2016/9. Atvēršana Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes novads 27.09.2016 plkst. 11.00.

Nolikums
Pielikumi
Apgaismojums balkonam

30.09.2016  SIA "Elnetworks"  21813,96
15.09.2016

Ielu apgaismojuma izbūve Darba gatvē, Kadanga, Kazdangas pag., Aizputes novads

Identifikācijas numurs ANDKPP2016/8. Atvēršana Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes novads 27.09.2016 plkst. 10.00

Nolikums
Pielikumi

 30.09.2016  SIA "Sigma Elektro" 9989,56 
16.08.2016

"SEGUMA ATJAUNOŠANA AUSTRUMU UN CELTNIEKA IELĀS AIZPUTĒ"

Identifikācijas Nr. AND2016/21. Piedāvājumus iesniegt līdz 30.08.2016. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums

 31.08.2016

 SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

 31443,63

16.08.2016

"Degvielas iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Identifikācijas Nr. PR2016/6. Piedāvājumus iesniegt līdz 29.08.2016 plkst. 10:00.

Nolikums

     

10.08.2016

Kazdangas muzeja 2.stāva elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Jaunatnes gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes novads

Identifikācijas Nr. ANDKPP2016/7. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23. augustam plkst.11.00 Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novads, LV-3457. Atvēršanas sapulce 2016.gada 23. augustam plkst.11.00 Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novads.

Nolikums
Pielikumi
Pielikums elektroinstalācija

30.09.2016 SIA "Elnetworks"  21813,96
09.08.2016

Skolēnu pusdienu sagatavošanu, piegādi un izsniegšanu Māteru Jura Kazdangas pamatskolā.

Identifikācijas Nr. ANDKPP 2016/6. Iesniedzami piedāvājumi līdz 2016. gada 23. augustam, pkst.10.00. Piedāvājumu atvēršana: 23.augustā Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pag., Aizputes novads.

Nolikums

09.09.2016  SIA "Juna-1"

41174,80

05.08.2016

Iepirkuma procedūra Kurināmā koksnes – zaru šķeldas peigādei siltumenerģijas ražošanai 2016./2017.gada sezona

Identifikācijas Nr. KS/2016/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 16.09.2016. pl. 15:00.

Nolikums
Atvēršanas protokols
Iepirkuma-cenu aptaujas rezultāt

21.09.2016 AS "Latvijas Finieris" 7,48/ber.m3
05.08.2016

"Par būvprojektu izstrādi un saskaņošanu Aizputes novada grants seguma ceļu, atsevišķu posmu, pārbūvi, būvniecību un autoruzraudzību būvdarbu laikā"

Identifikācijas Nr. AND2016/20. Piedāvājumus iesniegt līdz 15.09.2016. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

23.09.2016.
Lēmums

10.10.2016.
Lēmums

 SIA "BM-Projekts"

Līgums 1.daļa par projektēšanu
Līgums 1.daļa par autoruzraudzību
Līgums 2.daļa par projektēšanu
Līgums 2.daļa par autoruzraudzību
Līgums 3.daļa par projektēšanu
Līgums 3.daļa par autoruzraudzību
Līgums 4.daļa par projektēšanu
Līgums 4.daļa par autoruzraudzību

 1.daļa 11380,00

2.daļa 13150,00

3.daļa
13190,00

4.daļa
4100,00
18.07.2016

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.nr. PR2016/5. Atvēršana 29.07.16, plkst.10.00.

Nolikums

1.d. 11.08.2016

2.d. 02.08.2016

 1.d. SIA "Magnum Medical"

2.d. SIA "Jelgavfarm"

 1.d. 17945,87

2.d. 49,00

15.07.2016

“Asfaltbetona seguma atjaunošana Cīravas pagasta ciematā ”Dzērvenieki”“

Iepirkuma identifikācijas Nr. CPP2016/4. Iesniegšana līdz 02.08.2016, plkst. 14:00

Nolikums
Pielikums nr. 8
Jautājumi/atbildes
Atvēršnas protokols
Lēmums

03.08.2016.

SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

Līgums 

22755,22
11.06.2016

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.Nr.PR 2016/4, atvēršana 22.07.16.plk.10.30. Grāmatvedībā (sapulču telpā).

Nolikums
Tehniskā specifikācija (labojums)

Iepirkums pārtraukts   -  -
07.07.2016

“Aizputes novada Cīravas pagasta grants seguma autoceļu ikdienas uzturēšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CPP 2016/3. Iesniegšana līdz 19.07.2016, plkst. 14:00

Nolikums
Atvēršanas protokols
Lēmums

20.07.2016

 SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”

Līgums

 41999,00
27.06.2016

"Par būvprojektu izstrādi un saskaņošanu Aizputes novada grants seguma ceļu, atsevišķu posmu, pārbūvi, būvniecību un autoruzraudzību būvdarbu laikā"

Identifikācijas Nr. AND2016/19. Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2016. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums

29.06.2016 Iepirkums pārtraukts -
09.06.2016

"Dzīvojamās ēkas Ganību gatvē 2, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā vienkāršota fasādes atjaunošana"

Iepirkuma identifikācijas numurs: ANDKPP2016/5
Piedāvājumi iesniedzami līdz 21.06.2016
Piedāvājumu atvēršana 21.06.2016
Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.

Nolikums
Pielikums

28.06.2018  SIA "Dzintars AB"  35402,84
02.06.2016

"GĀJĒJU UN RITEŅBRAUCĒJU CELIŅA IZBŪVES BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ IZSTRĀDE, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA LIEPĀJAS IELĀ AIZPUTĒ"

Identifikācijas Nr. AND2016/18. Piedāvājumus iesniegt līdz 16.06.2016. pl.10:00.

Nolikums

 29.06.2016

SIA "IMU birojs"

Līgums

 5800,00

01.06.2016

"Telpu remonts Avotu ielā 2, Aizputē"

Identifikācijas Nr. AND2016/17. Piedāvājumus iesniegt līdz 13.06.2016. pl.10:00.

Nolikums
Pielikums Nr. 7
Atvēršanas protokols

15.06.2016

 SIA "A-J Energobūve"

Līgums

21834,94 

26.05.2016

Kurināmās malkas iegāde Aizputes pagastā

Identifikācijas Nr. APP2016/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 06.06.2016.pl.10.00.

Nolikums
Protokols nr. 9
Protokols nr. 10

 08.06.2016 AS “Latvijas Finieris”   14238,00
24.05.2016

"AIZPUTES VIDUSSKOLAS ĒKAS IEKŠTELPU REMONTDARBI"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/16. Iesniegšana līdz 07.06.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

08.06.2016

 SIA "A-J Energobūve"

Līgums

 16901,06

11.05.2016

"SEGUMA ATJAUNOŠANA ZVAIGŽŅU, AUSTRUMU, HERTEĻA UN BRĪVZEMNIEKA IELĀS AIZPUTĒ"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/15. Iesniegšana līdz 25.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

30.05.2016

SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums 

42437,27 
09.05.2016

"Aizputes novada Cīravas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana"

Iepirkuma identifikācijas Nr. CPP 2016/2. Iesniegšana līdz 24.05.2016, plkst. 14:00

NolikumsAtvēršanas protokols
Lēmums
Protokols nr. 5

01.07.2016

2.daļa SIA "A-Land"

Līgums 

41999,00
05.05.2016

"BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA "ŪDENSTORŅA PĀRBŪVE, ATMODAS IELĀ 32C, AIZPUTĒ" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/14. Iesniegšana līdz 23.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums 10
Nolikums 11

23.05.2016  Iepirkums pārtraukts 0,00
27.04.2016

"AIZPUTES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "PASACIŅA" ĒKAS IEKŠTELPU REMONTDARBI UN NOJUMJU DEMONTĀŽA"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/13. Iesniegšana līdz 16.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

23.05.2016

 SIA "AB Būvniecība"

Līgums

 12145,93

25.04.2016

"Gājēju ietves seguma nomaiņa PMK ābeļdārzā, Aizputē"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/12. Iesniegšana līdz 10.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

11.05.2016

SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums 

 15879,08
20.04.2046

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA OBJEKTĀ
“AIZPUTES VIDUSSKOLAS LIETUS ŪDENS SISTĒMAS PĀRBŪVE, APKĀRTNES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SKOLAS PAMATU HIDROIZOLĀCIJAI, ZIEDU IELĀ 7, AIZPUTĒ”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/11. Iesniegšana līdz 09.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums Nr. 3

31.05.2016

 SIA "Vide un Būve"

Līgums

6447,00

18.04.2016

AIZPUTES VIDUSSKOLAS LIETUS ŪDENS SISTĒMAS PĀRBŪVE, APKĀRTNES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SKOLAS PAMATU HIDROIZOLĀCIJAI, ZIEDU IELĀ 7, AIZPUTĒ

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/10. Iesniegšana līdz 19.05.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7

Jautājumi - Atbildes 
Jautājumi - Atbildes 2
Jautājumi - Atbildes 3

 30.05.2016

SIA "A-Land" 

Līgums

 564837,33

04.04.2016

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā

Identifikācijas numurs ANDKPP2016/2, Atvēršana Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads. 12.04.2016. pulkst. 11.00

Nolikums

25.04.2016

 1.daļa SIA "Taku meistars"

2.daļa SIA "Vērsītis"

3.daļa SIA "Aizputes ceļinieks"

 1.daļa 7025,00

2.daļa 12230,00

3.daļa 4550,00

04.04.2016

Vienu metru garas malkas iegāde Kazdangas pārvaldes iestādēm 2016. gadam

Identifikācijas numurs ANDKPP2016/1, Atvēršana Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads. 12.04.2016. pulkst. 10.00

Nolikums

21.04.2016 Z/S Turīns  23684,50 
30.03.2016

“Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”

Identif.Nr. APP2016/2. Pieteikumu iesniegt vai nosūtīt līdz 11.04.2016. pl.9.00 uz adresi “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums
Tāme

Protokols Nr. 5
Protokols Nr.6

 13.04.2016 SIA “AB Būvniecība”  22212,97
23.03.2016

Bērnu rotaļu laukuma un trenažieru sporta zonas izveide Ziedu ielā 7B, Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/9. Iesniegšana līdz 08.04.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

 18.04.2016

SIA "TAP"

Līgums

42955,77 
23.03.2016

Medicīnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Iepirkuma identifikācijas numurs PR 2016/3. Dokumenti iesniedzami līdz 06.aprīlim 2016.g., plkst.10.00.

Nolikums
Atvēršanas protokols
Protokols nr. 3

06.04.2016

SIA "Unicon"
Līgums

8806.75
23.03.2016

Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Iepirkuma identifikācijas numurs PR 2016/2. Iesniegšana līdz 19.aprīlim 2016.g. plkst.10.30.

Nolikums

 25.04.2016

1.d. A/s "Rīgas piena kombināts"
2.d. SIA "Kabuleti Fruit"
3.d. A/s "LPB"
4.d. SIA "Kabuleti Fruit"
5.d. SIA "Kabuleti Fruit"
6.d. Z/s "Ozoli"
7.d. Daina Vasiļjeva
8.d. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"
9.d. A/s "Premia FFL"

1.d. 648,40
2.d. 2455,00
3.d. 13990,33
4.d. 18686,52
5.d. 2723,65
6.d. 2373,00
7.d. 2744,00
8.d. 10222,20
9.d. 3560,90
16.03.2016

“Kurināmās malkas iegāde Cīravas pagasta pārvaldes iestādei Dzērves pamatskola 2016. gadam”.

Iepirkuma identifikācijas numurs CPP2016/1. Iesniegšana līdz 2016.gada 6.aprīlim pl. 14.00

Nolikums
Protokols

 12.04.2016.

 SIA “Stiga RM”

Līgums

 4744.90
11.03.2016

Ielu apgaismojuma pārbūve Ceriņu, Brīvzemnieka, Celtnieku, Ziedu, Pavasara un J.Mātera ielu posmos Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/8. Iesniegšana līdz 24.03.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Atvēršanas protokols

30.03.2016

 SIA "Sigma Elektro"

Līgums

39502,34

10.03.2016

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana Aizputes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/7. Iesniegšana līdz 24.03.2016, plkst. 10:00

Nolikums
Atvēršanas protokols

 30.03.2016

 SIA "LDC Datortehnika"

Līgums

 12456,80
03.03.2016

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 2016. gadā Aizputes pagastā

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP 2016/1. Iesniegšana līdz 14.03.2016, plkst. 09:00

Nolikums
Pro>

1.daļa SIA "AD Būve"

Līgums

2.daļa SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

1.daļa 17270,00

2.daļa 23388,94

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/6. Iesniegšana līdz 10.03.2016, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

 16.03.2016

1.daļa SIA "AD Būve"

Līgums

2.daļa SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

1.daļa 17270,00

2.daļa 23388,94

23.02.2016

"Aizputes novada Lažas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā".

Identifikācijas Nr. LPP 2016/2. Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.g. 7.03. plkst. 13.00

Nolikums

07.03.2016 I.daļa SIA "A-LAND"
II.daļa SIA "SNB projekti"
 18268.00
3570.00
18.02.2016

“Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

Identifikācijas Nr. KPP 2016/2. Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 1.martam plkst.10:00.

Nolikums

 01.03.2016

Lēmums

 SIA „TAKU MEISTARS”

Līgums

 13900.00
18.02.2016

“Malkas iegāde Kalvenes pagastā’

Identifikācijas Nr. KPP 2016/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 29.februārim plkst.12:00.

Nolikums

29.02.2016

Lēmums

SIA „AM FOREST” 

Līgums

 6972.80
08.02.2016

"GĀJĒJU TILTIŅA ATJAUNOŠANA PĀR TEBRU PIE AIZPUTES KULTŪRAS NAMA"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/5. Iesniegšana līdz 25.02.2016, plkst. 10:00

Nolikums
7. Pielikuma 1. sējums
7. Pielikuma 2. sējums

Atvēršanas protokols

17.03.2016

 SIA "Būvinženieris"

Līgums

 28202,24

 05.02.2016.

Kurināmās malkas iegāde Lažas pagastā 2016. gadam.

Iepirkuma identifikācijas numurs LPP2016/1. Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 18.februāra pl. 13.30

Nolikums
Protokols

18.02.2016  MPKS "Mežsaimnieks"   3124,50
03.02.2016

"JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SOCIĀLAIS DIENESTS" VAJADZĪBĀM"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/4. Iesniegšana līdz 18.02.2016, plkst. 10:00

Pielikums

18.02.2016

Lēmums

SIA "SD Autocentrs"

Līgums

19805,79

27.01.2016

"TRANSPORTA PAKALPOJUMI PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/3. Iesniegšana līdz 11.02.2016, plkst. 10:00

Pielikums

 18.02.2016

Lēmums

 SIA "Mētra A"

Līgums

1.daļa 6,10

2.daļa 6,20

3.daļa 6,35

4.daļa 6,65

18.01.2016

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā "Tebras ielas, Krasta ielas un gājēju trepju pārbūve Aizputē, Aizputes novadā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/2. Iesniegšana līdz 01.02.2016, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums Nr.3

09.02.2016

Lēmums

 SIA "BaltLine Globe"

Līgums

5870,00

 15.01.2016

Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekim"

Id.Nr. PR 2016/1. Atvēršana 25.01.2016 plkst.10.00 grāmatvedībā.

Nolikums

Atvēršanas protokols
Lēmums
Līgums
Līgums

25.01.2016  AAS "Balta"  10882.00 
13.01.2016

"Tebras ielas, Krasta ielas un gājēju trepju pārbūve Aizputē, Aizputes novadā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/1.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 23. februārim plkst. 10:00 Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novads, LV-3456, otrā stāvā 18. kabinetā pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Nolikums
Pielikums Nr.6
Atvēršanas protokols

 18.03.2016

 SIA "A-Land"

Līgums

 118080,68

 

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.