Logo kultūra

Kurzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAI 2021

Kurzemes plānošanas reģions izsludina
AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto
“KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU – 2021”

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 30.marta plkst. 23.59!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
  • Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību;
  • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšana;
  • Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas un paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības un prasmes;
  • Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu realizācija paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novados, un Liepājas un Ventspils pilsētās, kā arī Engures, Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadu teritorijās

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.