Projekts PROTI UN DARI

Projekts "PROTI un DARI" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 - jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanai.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts  izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta ieviesējs:  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus

Sadarbības partneris: Aizputes  novada dome, Attīstības nodaļa

Līdz 2019.gada jūnijam Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā “PROTI un DARI!” iesaistīti 9 jaunieši no Aizputes novada.

Aizputes novadā ar jauniešiem strādā un ikdienas gaitās atbalsta divi programmas vadītāji un 5 mentori. Programmas vadītāja mērķis ir uzrunāt un iesaistīt NEET jauniešus projektā, lai kopīgiem spēkiem ar jaunieti izstrādātu un realizētu individuālu pasākumu programmu no diviem līdz deviņiem mēnešiem.

Sadarbībā ar katru jaunieti tiek izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences.

Katram jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Kopš projekta uzsākšanas jaunieši ir apmeklējuši mācību centra “Buts” organizētos 6 kursus: lietvedība, datorapmācība, bērnu uzraudzības kursi, masāžas kursi u.c. Savukārt skaistuma skolā Edeira jaunietes apmeklēja 8 kursus: nagu kopšana, matu kopšana, make up, uzacu korekcija un krāsošana, masāžas pamati un apguva citas prasmes un iemaņas.

Jaunietes piedalījās šūšanas meistarklasēs, iepazina šuvēju pašnodarbināto uzņēmējdarbību, apmeklēja Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju skolu.

Apmeklētas meistarklases: kulinārijas, sapņu ķērāju gatavošana, dizaina puķu podi, dabīgas kosmētikas gatavošana, piparkūku cepšana, lieldienu dekori, kolāžu veidošana, ārstniecības augu izzināšana, veselīgi ēdieni, mini kūciņas, audumu apgleznošana.

Lai iepazītu uzņēmējdarbību, jaunieši viesojās uzņēmumos: kafejnīca “Beķereja SS”, SIA Baltkarts, z/s Gietas Aizputes dārzniecība; SIA ”Mazliet elegances”, AS Kurzemes atslēga-1; Kokaudzētavu “Īve”; "Durbes dārzniecība", SIA ”Mētra A”.

Jaunieši apmeklēja Latvijas Lauku konsultāciju centru Kuldīgā, viesu namus, skaistumkopšanas salonu un frizētavu, piedalījās lekcijās "Kā strādāt mazāk un dzīvot labāk”, kas notika koprades telpā “Metro Coworking Kuldīga”, noklausījās Evitas un Vivitas Leismanes veiksmes stāstus uzņēmējdarbībā, lekciju "Starp mums sievietēm runājot", apmeklēja Kurzemes uzņēmēju dienas Liepājā, viesojās Aizputes sietspiedes darbnīcā, apmeklēja ķiploku audzēšanas semināru, piedalījās astroloģijas seminārā.

Jaunieši ēnoja grāmatveža un lietveža darbu, PII pedagoga darbu, muzeja krājuma glabātāja darbu, friziera darbu. Četras jaunietes piedalījās bērnu emocionālās audzināšanas kursos.

Apmeklēja iestādes: Aizputes pirmsskolas izglītības iestādi, novada muzejus un bibliotēkas, skolas, Rūķīšu namiņu, Daudzfunkcionālo Sociālo centru, jauniešu centru Cīravā. Piedalījās karjeras konsultanta un paškoučinga nodarbības, apmeklēja Nodarbinātības Valsts aģentūru.

Viesojās Cīravas rododendru parkā un Ģ.Brumsona mākslas parkā, iepazina nevalstiskās organizācijas: Ideju māja, Aizputes sieviešu apvienība ”Integro”, Aizputes Diabētaun invalīdu biedrību, Kazdangas biedrības “Kodols”, biedrības “Aizputes Samarietis” darbu.

Jaunietes apmeklēja kultūras pasākumus Aizputē un pagastos: Baltā galdauta svētkus Lieldienu pasākumus novadā, koncertus, gleznu izstādes bibliotēkās, muzejos un citus pasākumus.

Projekta kopējais finansējums : 31 284,00 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada septembris – 2020.gada decembris

Paldies visām iestādēm un uzņēmējiem par atsaucību un jauniešu motivāciju!

Informāciju par projektu sagatavoja Attīstības nodaļa

downloadPROTI UN DARI (janvāris) 2019
downloadPROTI UN DARI (oktobris) 2019

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.