Attīstības programma 2019. - 2025. gadam - pašreizējās situācijas un SVID analīze

Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir izstrādāta saskaņā ar Aizputes novada domes 2018. gada 30. maija sēdes lēmumu "Par Aizputes novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu".

Aizputes novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem aktiem, kā arī nacionāla līmeņa, Kurzemes plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem.

Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 3. decembra "Metodiskie ieteikumiattīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī".

downloadAttīstības programma 2019 - 2025 (Esošā situācija)

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.