Logo

SPKC organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) 2.kārtas īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās (psihiskās) veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta 2.kārtas pasākumi:

  • Izglītojošas un praktiskas fizisko aktivitāšu nodarbības pieaugušajiem.
  • Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai.
  • Praktiskas fiziskās aktivitātes brīvā dabā.
  • Izglītojošs un praktisks pasākums „Ergonomika darba vietā”.
  • Praktiskās nodarbības „Apgūsti veselīga uztura paradumus”.
  • Izglītojošs pasākums „Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 2. – 4.klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem.
  • Izglītojošās nodarbības „Izzini sevi un atbalsti citus!” vecākiem, pedagogiem, sociālo iestāžu darbiniekiem u.c. interesentiem par cilvēka emocijām un to pārvaldīšanu, cieņpilnu komunikāciju, vērīgumu (apzinātību).
  • Izglītojošo nodarbību cikls „Izzini sevi – saproti citus!” bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu, konfliktu risināšanu, emocionālo un verbālo agresiju.
  • Izglītojošas praktiskas nodarbības „Kā būt harmonijā ar sevi?” iekšējo resursu atbalstam un psihoemocionālās labizjūtas atjaunošanai.

Projekts tiek īstenots Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novadu pašvaldībās.

Programma, fonds: Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

VIDEO - "Kā būt harmonijā ar sevi?"

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.