Karjeras attīstības atbalsts 2019./20.mācību gads 1. semestris

2019./20. mācību gadā Aizputes novada izglītības sistēmā viena no mācību darba prioritātēm ir veicināt karjeras vadības un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Karjeras vadība tiek iekļauta ikdienas dzīvē, mācību procesā, kā arī apmeklējot uzņēmumus klātienē. Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mācību gada aktualitāte un virsuzdevums ir saistīts ar darba tirgu un tā prasībām attiecīgās nozares un kvalifikācijās. Vidusskolas klašu skolēni tiek motivēti pilnveidot karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes.

Aizputes novada izglītības iestādēs 1.semestrī norisinājās vispusīgi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuri iesākās Karjeras nedēļas laikā no 14.līdz 18.oktobrim.

1. oktobrī notika ikgadējs informatīvs pasākums Aizputes novada 9.un 10.klašu skolēniem ar mērķi motivēt skolēnus piedalīties apmaiņas programmā FLEX sadarbībā ar ASV vēstniecību.

14. oktobrī Aizputes 7 vidusskolēniem Kuldīgā bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!” ar iedvesmojošām personībām parprofesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu.

14. oktobrī Dzērves un Māteru Jura pamatskolu skolēni piedalījās karjeras pasākumā “No prasmēm līdz profesijai”, kurā uzzināja par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita Ingara Gudermaņa spēju apvienot tik dažādas profesijas.

15. oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to praktiski izmantot.

16. oktobrī Kalvenes pamatskolas skolēniem bija interesanta tikšanās ar žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti Elīnu Medeni un pilotu, lidmašīnu mehāniķi Ernestu Medeni. Abi pasākuma vadītāji, stāstot par savām profesijām, aizrautīgi izspēlēja interviju un mudināja skolēnus iejusties žurnālista lomā.

16. oktobrī Aizputes vidusskolā notika pasākums “Randiņš ar profesionāli”, kurā vidusskolas jauniešiem tika dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā. Viesu vidū bija Elīna Medene, Sandris Štāls, Vilis Brūveris, Andris Jankovskis un Edgars Balodis, kuri aizrautīgi diskutēja ar jauniešiem ne tikai par savu uzņēmumu izveidi un profesionālo darbību Aizputē, bet arī deva ieteikumus, izvēloties nākotnes profesiju un karjeru.

17. oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā un Aizputes vidusskolā viesojās pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks. Kopā ar savu palīgu, aizputnieku Artūru Lindi, Māris stāstīja par savu profesionālo karjeru, par sava uzņēmuma izveidi un deva motivējošus ieteikumus.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tikās ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju, un uzņēmēju Elviju Lankovski-Ķeķi. 1.-6.klašu skolēniem Elvijs stāstīja par ugunsdzēsēja un glābēja profesijā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, bet 7.-12.klašu skolēnus ieinteresēja par sava uzņēmuma izveidi, kā arī stāstīja par pozitīvo pieredzi savas karjeras veidošanā.

30. oktobrī Aizputes vidusskolas 7.b klases skolēni devās uz Kurzemes radio un iejutās radiožurnālista profesijā.

24. oktobrī Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu meitenes iepazinās ar vizāžista profesiju, un zēni apmeklēja Liepājas Valsts tehnikumu, lai tur iepazītos ar tālākizglītības mācību programmām.

31. oktobrī Aizputes vidusskolas 11.klases skolēni devās uz Rīgu, kur pasākumā “Es iepazīstu profesiju” iepazinās ar Pārtikas un veterinārā dienestā iesaistītajām profesijām ar mērķi - apzināt darba iespējas valsts pārvaldēs, kā arī lai diskutētu personības izaugsmes treneri Āri Birzi.

8. novembrī Māteru Jura Kazdangas 7.-9.klašu skolēniem pasākumā “Savas dzīves kapteinis” un 27.novembrī Aizputes vidusskolas 7., 8.klašu skolēniem pasākumā “Personīgās izaugsmes un karjeras plānošana” skolēni attīstīja kompetences personības izaugsmei, lai veidotos pašmotivēts par savām spējām un interesēm pārliecināts jaunietis.

20. novembrī Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni piedalījās lekcijā-diskusijā ”Kā mēs sargājam Latviju? Iepazīsti aizsardzības nozari”.

Daudzveidīgs profesiju un karjeras iespēju piedāvājums ir VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga” un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Tāpēc daudzu klašu skolēni 1.semestra ietvaros devās mācību ekskursijā uz šiem uzņēmumiem. Uz VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga” devās Dzērves pamatskolas 1.- 4.klašu skolēni un Aizputes vidusskolas 5.a, 5.b un 9.b klases skolēni, bet uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu devās Aizputes vidusskolas 2.a, 3.a, 4.b, 6.b, 7.a un 8.c klases skolēni.

Virkne pasākumu tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

10.12.2019.

Aizputes novada PKK Vineta Bardanovska un Monta Balode

 

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.