Uzsākta Dienvidkurzemes novada izglītības iestāžu apsekošana

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sporta un sociālajos jautājumos Andris Jankovskis uzsāka novada izglītības iestāžu apsekošanu, lai pārliecinātos par iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Kopā ar iestāžu vadītājiem tika pārrunātas aktualitātes, drošības jautājumi, kā arī pārliecinājās par uzraugošo institūciju pārbaudes atzinumu norādījumu izpildi un akreditācijas ieteikumu izpildi. Kopumā tika apmeklētas 16 izglītības iestādes.

Tika apmeklētas visas Aizputes un Aizputes apkārtnes izglītības iestādes, piedaloties Aizputes pilsētas pārvaldes Izglītības nodaļas vadītājai Elitai Malovkai – Aizputes vidusskola, Aizputes mūzikas un mākslas skolas, Jura Mātera Kazdangas, Kalvenes, Dzērves, Padures un Aizputes pagasta pamatskolas, kā arī PII “Pasaciņa”, “Ezītis” un “Pīlādzītis” un Aizputes Skolēnu jaunrades centrs.  A. Jankovskis apmeklēja arī Priekules un Vaiņodes vidusskolas un bērnudārzus, un Kalētu pamatskolu.

Dienvidkurzemes novada izglītības iestādes 1. septembrim un jaunajam mācību gadam ir labi sagatavojušās un gatavas mācību procesam, taču izteiktākā problēma, ar kuru nācās saskarties attālināto mācību procesā ir vājš interneta pārklājums un datoru trūkums skolās, lai to būtu iespējams nodrošināt katram skolēnam, ja mācību process klātienē šajā mācību gadā arī tiek pārtraukts.
Jaunā mācību gada laikā A. Jankovskis apmeklēs visas 44 Dienvidkurzemes novada izglītības iestādes.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sporta un sociālajos jautājumos Andris Jankovskis visiem novada skolēniem, pedagogiem un vecākiem novēl veiksmīgu, sekmīgu un radošu jauno mācību gadu! Būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties!

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.