AVSAC finansēšana un pacienta līdzmaksājumi manipulācijām
  • Situācijā, kad netiek saņemts Valsts finansējums Aizputes veselības un sociālās aprūpes centra sniegto pakalpojumu izmaksu segšanai, pacienta līdzmaksājumu dienā  par atrašanos Aizputes veselības un sociālās  aprūpes centrā noteikts LVL 5 apmērā Pakalpojuma cenā ietilpst ārsta konsultācija, samaksa par  dienas stacionārā veiktajām manipulācijām, medikamentu minimums, nodrošinājums ar gultas vietu  naktī, sociālā aprūpe.
  • Ēdināšanas izmaksas sedz pats pacients, izņemot gadījumus, kad pacients ir ievietots pēc pašvaldības sociālo darbinieku pieprasījuma, kad viņa ēdināšanas un ārstēšanas izdevumus pilnībā vai daļēji sedz pašvaldība.
  • pacients var izvēlēties nemaksāt pacienta dienas līdzmaksājumu centrā un saņemt  pakalpojumus atbilstoši pielikumam Nr.1, kur pacienta līdzmaksājums noteikts katrai konkrētai manipulācijai.
Pacienta līdzmaksājumi manipulācijām Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrā

Manipulācijas nosaukums

Līdzmaksājuma summa LVL

Līdzmaksājuma summa EUR

Intravenoza injekcija (katetra ievadīšana vēnā) bez medikamenta

Ls 1,80

EUR 2,56

Atkārtota medikamenta ievadīšana caur katetru

Ls 0,40

EUR 0,57

Intramuskulāra injekcija bez medikamenta

Ls 0,50

EUR 0,71

Intravenoza sistēmas uzlikšana (katetra ievadīšana vēnā) bez medikamenta

Ls 2,00

EUR 2,85

Atkārtota sistēmas uzlikšana caur ievadīto katetru

Ls 1,30

EUR 1,85

EKG pieraksts 12 novadījumos

Ls 1,00

EUR 1,42

TA mērīšana

Ls 0,20

EUR 0,28

Ērču izņemšana

Ls 1,00

EUR 1,42

Inhalācija bez medikamenta

Ls 0,30

EUR 0,43

Inhalācija ar medikamentu (Ventolīns, Adrenalīns)

Ls 0,50

EUR 0,71

Inhalācija ar medikamentu (Pulmikorts)

Ls 0,70

EUR 1,00

Pārsiešana

Ls 1,30

EUR 1,85

Bahilas (pāris) izsniegšana

Ls 0,10

EUR 0,14

Kompleksais kontrolmērījums cukura,holesterīna un triglicerīdu līmenim asinīs

Ls 1,20

EUR 1,71

Cukura līmeņa mērījums

Ls 0,40

EUR 0,57

Holesterīna līmeņa mērījums

Ls 0,40

EUR 0,57

Triglicerīdu mērījums

Ls 0,40

EUR 0,57

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads