Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs
Trešdiena, 15 augusts 2018 21:29

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Lasīt tālāk...
 
Projektu atvērto durvju diena "Esi Lepns Par Savu Novadu"
Trešdiena, 15 augusts 2018 21:17

    Kopš 2016.gada, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, novadu teritorijās ELFLA fonda ietvaros esam atbalstījuši 50 Sabiedriskā labuma projektus un 34 Uzņēmējdarbības projektus. Piekrastes teritorijās EJZF fonda ietvaros 17  zivsaimniecības uzņēmējdarbības projektus un 15 sabiedriskās labuma projektus. Kopā novadu attīstībā trīs gados ieguldot vairāk kā 3 milj. euro. Lepojoties par  novadu attīstību, uzņēmējdarbības attīstību vēlamies arī Jums šajās dienās parādīt daļu no īstenotajiem projektiem un sniegt informāciju par plānotajiem projektu konkursiem.

Lasīt tālāk...

Projektu atvērto durvju diena "Esi Lepns Par Savu Novadu"

 
Nakts darbi Jelgavas un Ziedu ielas krustojumā
Trešdiena, 15 augusts 2018 09:32

Aizputes novada dome informē, ka ir saskaņota nakts darbu veikšana Jelgavas un Ziedu ielas krustojumā, Aizputē saistībā ar siltumtrases izbūvi laikā no 16.08.2018. plkst. 20:00 līdz 17.08.2018. plkst. 03:00. Iepriekš atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

 
Tematiskā nedēļa bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Pirmdiena, 13 augusts 2018 19:13

 
Spēka dziesmu sadziedāšanās vakari
Pirmdiena, 13 augusts 2018 19:08

 Aicinām uz spēka dziesmu sadziedāšanās vakaru 5. septembrī plkst.18.30 muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā.

Kopsim savas latviskās tradīcijas, celsim savu dziesmu godā, ritināsim dziesmu kamolīšus, ļausim balsij sevi dziedināt un skaņai sevi piepildīt, celsim savu iekšējo spēku, būsim spēkā caur savu dziesmu! Spēka dziesmu grāmatā rakstīts: "Tautas dziesmas ir tautas spēkam. Ja Dievs ir iedevis balsi runāt, Viņš ir iedevis balsi sevis dziedināšanai. Sevi dziedināt nozīmē likt un ļaut sev dziedāt. Līdz ar to notiek dziedināšana, dziedēšana, dziedāšana. Šīs unikālā spēja ir dota katram un tā ir unikāla iespēja katram.

Dainu vibrācijas ļauj sasniegt lielus dziļumus cilvēkā. Dziesma atveras, kad dzied, apzinoties, ka tā ir liela dārgumu krātuve.

Lasīt tālāk...
 
Kapu svētki Aizputes pagastā
Pirmdiena, 13 augusts 2018 15:13

Kapu svētki Aizputes pagasta kapsētās 19. augustā

Plkst. 13:00 Skrūskopa kapos
Plkst. 14:00 Sīmaņkalna kapos
Plkst. 15:00 Budras kapos

Piemiņas brīdi vadīs mācītājs Jānis Balodis. Muzikālais pavadījums - Edgars Ziņģe.

 
Bezmaksas apmācības par Universālo dizainu un informācijas pieejamību
Pirmdiena, 13 augusts 2018 15:00

Kurzemes plānošanas reģions, projekta "Saredzi citādāk" LLI-212 ietvaros, rīko apmācības speciālistiem un uzaicina sociālo pakalpojumu sniedzējus, īpaši valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus piedalīties divu dienu mācībās „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem" un "Informācijas un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem"  š.g. 14. un 15. augustā Aizputē, Katoļu ielā 5 (Ideju mājā).

Lasīt tālāk...
 
Ārstu ginekologu pieņemšana augusta mēnesī Aizputē
Ceturtdiena, 09 augusts 2018 07:51

 Atmodas ielā 17, Aizputē. Informācija pa tālruni 63448069.

Ārsta uzvārds
Pieņemšanas datums
Pieņemšanas laiks
Dr. Ramane 20.08.2018 no 11.30
Dr. Gailīte 18.08.2018 no 9.00-14.00
Dr. Smiltāne 29.08.2018 no 14.00

Daktere Vītola pieņem katru dienu no 9.00 - 14.00.
3., 10., 17., 24., 31. augustā daktere Vītola pieņems par valsts finansējumu.
Lūgums iepriekš pierakstīties tālr. 63448069.

 
Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums
Trešdiena, 08 augusts 2018 14:43

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lasīt tālāk...
 
Turpinās darbi, realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Pirmdiena, 06 augusts 2018 15:35

nap es aku

 SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir uzsācis Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Šī gada 19.aprīlī SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un būvuzņēmējs AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”. 23.maijā no Aizputes novada būvvaldes ir saņemta akceptēta būvatļauja būvdarbu uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes pilsētas sabiedriskā pirts
Piektdiena, 03 augusts 2018 15:41

   AIZPUTES PILSĒTAS SABIEDRISKĀ PIRTS

ar šī gada 9. augustu atsāk darbu

DARBA LAIKS

Dāmām – ceturtdien, 14ºº -21ºº
Kungiem – piektdien, 14ºº -22ºº

SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"

 
Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem
Ceturtdiena, 02 augusts 2018 21:48

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.88 (protokols Nr.30, 2.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”.

Pielikumā: lēmuma Nr.88 kopija uz 3 lapām

 


Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads