Par satiksmes ierobežojumiem Aizputē

Ir uzsākti Ceriņu ielas pārbūves darbi Aizputē. Ceriņu iela satiksmei ir slēgta. Lūdzu sekot ceļa zīmēm.

Satiksmes organizācijas shēma Nr.4

Projekts „Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam ”Kurzemnieks””
Ceturtdiena, 23 novembris 2017 14:08

 Septembrī ir noslēgusies biedrības “Aizputnieks” projekta „Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam ”Kurzemnieks”” realizācija, kurā dejotājiem tika izgatavoti, etnogrāfiski pareizi, greznākie un bagātīgākie, 16 vīriešu un sieviešu Kurzemes goda tautas tērpu komplekti, apavu, jostu un saktu komplekti. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 20,000 EUR, no kurām 18,000 EUR ir Lauku atbalsta dienesta piešķirtais atbalsts, 2000,00 EUR Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējums. Tautastērpu izgatavošanu veica SIA “Muduri”, rotas izgatavoja rotkalis Andris Grebis, Andrejs Kazancevs izgatavoja deju apavus.

Lasīt tālāk...
 
24. novembrī Aizputes kultūras namā Agneses Rakovskas koncerts
Ceturtdiena, 23 novembris 2017 11:10

 24. novembrī plkst. 19.00 Aizputes KN dziedātājas Agneses Rakovskas koncerts.

Māksliniece saviem klausītājiem piedāvā jaunu soloprogrammu - Raimonda Paula dziesmas unikālās dziesmu aranžijās, vēl nedzirdētā izpildījumā. Kopā ar Agnesi Rakovsku uz skatuves muzicēs stīgu kvartets ReDo un pianists Matīss Repsis.

Biļešu cena: 7-,;8,-;10,- EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana - Tūrisma Informācijas Centrā /Aizputē, Atmodas ielā 16/
Stundu pirms un pēc pasākuma darbosies kafejnīca.

 
Uzaicinām uz Sarmītes Strautmanes lekciju
Otrdiena, 21 novembris 2017 14:08

5. decembrī plkst.17.30 Aizputes novadpētniecības muzejā ciemosies psiholoģe, pirtniece, latviskās dzīves dziņas pētniece un praktizētāja SARMĪTE STRAUTMANE.

Lasīt tālāk...
 
Par satiksmes ierobežojumiem Apriķos, Lažas pagastā
Otrdiena, 21 novembris 2017 12:28

Ir uzsākti tilta pārbūves darbi pār Aloksti Apriķos, tādēļ pilnībā tiek slēgta satiksme jebkādam autotransportam. Nokļuve pār upi tiks nodrošināta tikai gājējiem pa pagaidu tiltu. Lūgums izmantot tuvākos apbraucamos ceļus.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Satiksmes organizācijas shēma

Apbraucamais ceļš

 
Mēs lepojamies!
Piektdiena, 17 novembris 2017 11:05

2017.gada 18.novembrī Aizputes kultūras namā plkst.14.00 godināsim novadniekus:
„Aizputes novada Goda novadnieks”
Aivars Šilis  –  par mūža ieguldījumu Aizputes pagasta un Aizputes novada attīstībā.
 „Aizputes novada domes Goda raksts”
Paulam Jonasam – par augstiem sasniegumiem sportā, veidojot pozitīvu novada tēlu Latvijā un pasaulē;
Biedrībai “Rheintahl reicht Lettland die Hand" – par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Jurēvičai - par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada labā;
Armandam Ausmanim – par ieguldījumu Aizputes pilsētas vides objektu izveidē un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu;
Artai Kangizerei -    par ieguldījumu un sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Velgai Ļaudamai - par ilgstošu ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību
Dacei Deķei – par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Peludei – par aktīvu un nesavtīgu darbu un mecenātismu Aizputes novada iedzīvotāju labā.
„Aizputes novada domes Atzinības raksts”
Maijai Pētersonei – par ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Biedrībai “Danga” - par aktīvu sabiedrisko darbību Aizputes novada iedzīvotāju labā;
Valdai Krauzei - par ieguldījumu kultūras jomā, aktīvu un radošu sabiedrisko darbību;
Lienei Cinovskai - par ieguldījumu vides izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību.

 
Domes darba laika izmaiņas sakarā ar svētkiem
Piektdiena, 17 novembris 2017 11:03

Informējam, ka 17.novembrī Aizputes novada dome strādā līdz plkst.15.00
18., 19., 20. novembrī - nestrādā.

 
Radošās nodarbības Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā
Ceturtdiena, 16 novembris 2017 17:21

 Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā, Pasta ielā 2, Aizputē, iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, senioriem un visiem interesentiem, oktobra mēnesī turpinājās radošās nodarbībās.

Lasīt tālāk...
 
Projekta “Sibīrijā trimdā sacerētās un dziedātās dziesmas no 1949. – 1956.gadam” realizācija Kazdangā
Ceturtdiena, 16 novembris 2017 16:39

 Foto no Jāņa Ķivelīša personīgā arhīvaValsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis Aizputes novada domes Kazdangas muzeja iesniegto projektu “Sibīrijā trimdā sacerētās un dziedātās dziesmas no 1949. – 1956.gadam”. Atbalsts tika sniegts dziesmu audio ieraksta veikšanai. Šī projekta rezultātā SIA "LAUSKA" Alsungā veica audio ierakstu ar Sibīrijā sacerētām un dziedātām dziesmām no 1949.-1956.gadam.

Projekta “Sibīrijā trimdā sacerētās un dziedātās dziesmas no 1949. – 1956.gadam” mērķi ir saglabāt tālākajām paaudzēm unikālu un vienreizēju vēsturisku materiālu – Sibīrijā dziedātās dziesmas, radīt dziļāku izpratni par Latvijas vēsturi, stiprināt paaudžu spēku; iepazīstināt sabiedrību ar Latvijai nozīmīgu nemateriālo mantojumu, ierakstot un izdodot Sibīrijā trimdā sacerētās un dziedātās latviešu dziesmas kompaktdiskā.

Lasīt tālāk...
 
Atrasts velosipēds
Ceturtdiena, 16 novembris 2017 09:48

 Atrasts attēlā redzamais velosipēds. Īpašniekam griezties Pašvaldības policijā.

 
15.novembris ir pēdējā diena nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai
Trešdiena, 15 novembris 2017 18:38

Aizputes novada dome atgādina - 15.novembris ir pēdējā diena nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai. Ja gadījumā ir neskaidri jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli, lūdzam griezties Nekustamā īpašuma nodaļā, Atmodas ielā 22, 8.kabinetā. Par katru kavēto dienu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” papildus tiek aprēķināta kavējuma nauda.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Tautas Saimes grāmata apceļo Aizputes novadu
Trešdiena, 15 novembris 2017 18:36

 No 2017. gada 16. novembra līdz 2018. gada 28. janvārim Aizputes novadu apceļos „Latvijas Tautas Saimes grāmata”. Tās svinīga atvēršana un iedziedāšana Aizputes novadā notiks 16. novembrī plkst. 18.00 Aizputes Kultūras namā.

Lasīt tālāk...
 
Piecas Aizputes novada skolas īstenos ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Otrdiena, 14 novembris 2017 08:45

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis 2017.gada 4. septembrī parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. (8.3.2.2./16/I/001) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aizputes novadā.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads