Izglītības aktualitātes
Aizputes novada pedagogu Metodiskā diena

Aizputes novada pedagogu Metodiskā diena
2020.gada 16.marts Aizputes vidusskolā

Pl.10.00 – 11.30

Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā.

 Dr.paed., asociētais profesors Pāvels Jurs

Lasīt tālāk...
 
Kas jāzina vecākiem? Par skola2030 mācību saturu

https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem

Pārmaiņas radām kopā

Šobrīd pirmsskolā, bet ar nākamo mācību gadu arī pamatizglītībā un vidusskolā Latvijā pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki.

Vairāk par pārmaiņām katrā vecuma posmā:
pirmsskolā
pamatizglītībā
vidusskolā

Vecāku iesaiste

Trīs veidi, kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā, ir:

  • Pirmais. Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Lemiet kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās, sarunājieties par multfilmu varoņiem, attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem. Ļaujiet bērniem darīt un kļūdīties - pašiem aizpogāt mēteli, uzvilkt zeķes, arī ja atšķirīgas.
  • Otrais. Palīdziet bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast - kā pārvarēt grūtības, neizdošanos.
  • Un trešais. Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi veidot patiku pret skolā notiekošo. Interesējieties vairāk nekā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

 Vairāk par vecākiem svarīgo mācību saturā uzzini informatīvajā kampaņā:
Es saprotu, tātad zinuhttp://skola2030.lv/vecakiem/zinu,

protuhttp://skola2030.lv/vecakiem/protu,

gribuhttp://skola2030.lv/vecakiem/gribu

varuhttp://skola2030.lv/vecakiem/varu

 
Ar Aizputes vidusskolas skolēnu uzvaru noslēdzies matemātikas olimpiādes 2.posms

2020.gada 14.februāri notika 2.posma matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm, kurā piedalījās 47 skolēni no Aizputes, Durbes, Pāvilostas un Alsungas novadiem. Pārliecinoši visās klašu grupās 1.vietu ieguva Aizputes vidusskolas skolēni:

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 8.kl. – 1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Amanda Dobele – Aizputes vsk. 6.kl. – 1.vieta, skolotāja Daiga Tīmane
Kevins Petrovs – Dzērves pamatskolas 6.kl. – 2.vieta, skolotājs Jānis Zorģis
Kristians Puks – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 6.kl. – Atzinība, skolotāja Valda Rudīte
Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Adrians Jonass – Kalvenes pamatskolas 5.kl. – 2.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše.

Savukārt jau 31.janvārī notika 2.posma matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm, kur 1.vietas ieguva Māteru Jura Kazdangas pamatskolas un Aizputes vsk. skolēni, kuri arī ir izvirzīti piedalīties Valsts matemātikas olimpiādē:

Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Valda Rudīte, izvirzīta piedalīties Valsts olimpiādē
Pēteris Goldbergs – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Daiga Tīmane, izvirzīts piedalīties Valsts olimpiādē

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes vidusskolēniem – 2020.g. janvāris

ieguld nakotnee logo

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ir iesācies Jaunais gads, un tuvojas tas nozīmīgais brīdis 12.klašu skolēniem, kad būs jāizdara izvēle, kur turpināt tālākizglītību un iegūt profesiju. Tāpēc aktuāla ir augstskolas izvēle. Jau par tradīciju ir kļuvis pasākuma “Veru durvis uz augstskolu” apmeklējums Kuldīgā, 22.janvārī, šoreiz Bērnu un Jauniešu centrā. 12. klašu skolēni bija gana atsaucīgi un labprāt izmantoja šo iespēju, lai uzklausītu astoņu augstākās izglītības iestāžu piedāvājumus. Aizputes vidusskolēni bija ieinteresēti par šādām augstskolām: LU, RTU, RSU, LLU, Ventspils augstskolu un Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmiju. Mājupceļā, veicot pārrunas ar skolēniem, noskaidrojās, ka daļa skolēnu ir pārliecināti par augstskolas izvēli, bet daļa vēl ir tālākizglītības meklējumos.

Lasīt tālāk...
 
Radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki

29. janvārī Aizputes novadpētniecības muzejā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki. Šajā izdevumā ievietoti zīmējumi un literārie darbi, kuru autori ir 46 mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skolēnu radošo darbu apkopojums, pateicoties Aizputes domes finansiālajam atbalstam, nāk klajā jau septīto gadu pēc kārtas, to veido latviešu valodas un vizuālās mākslas pedagogu metodiskās apvienības (apvienību vadītājas - Vita Valdmane un Agrita Fausta). Šogad krājuma lappusēs jaunie autori vārdos, krāsās un līnijās pauž emocijas un pārdomas, kas radušās, vērojot dažādus ziedus.

Lasīt tālāk...
 
Matemātikas un fizikas konkurss

 22. janvārī Aizputes vidusskolā uz Atklāto matemātikas un fizikas konkursu pulcējās 8. un 9.klašu skolēni no Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Krotes un Grobiņas. Lai konkurss noritētu pozitīvā gaisotnē, skolēnus sadarboties rosināja skolas karjeras konsultante Monta Balode. Konkursā skolēni sacentās teorētiskajās zināšanās matemātikā un fizikā, pētnieciskās prasmes, parādot veidojot papīra kāpnes ar lielāko tilpumu, eksperimentālās prasmes – rādot eksperimentu un analizējot eksperimentos redzēto.

Konkursa noslēgumā skolēni varēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos.

 
2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”

skolas somas logo

Arī 2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”, kurā piedalās visas Aizputes novada vispārizglītojošās dienas skolas. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. “Latvijas skolas somas” aktivitātes ir cieši saistītas ar skolā apgūstamo izglītības programmu un tajās ir jāpiedalās visiem skolēniem.

Lasīt tālāk...
 
2019./2020.mācību gada 1.semestrī jau ir notikušas vairākas mācību priekšmetu olimpiādes – gan starpnovadu, gan Aizputes novada

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g.

Angļu valoda – 29.10.2019.
Viesturs Strauts – Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, skolotāja Sandra Balode

Lasīt tālāk...
 
Ziemassvētku sapnis

Aizputes novada latviešu valodas skolotāju MA katru gadu pirms Ziemassvētkiem kādā no novada izglītības iestādēm rīko radošo pēcpusdienu skolēniem “Ziemassvētku sapnis”. Var teikt, ka tā jau ir izveidojusies par jauku tradīciju. Iepriekšējos gados ciemiņus uzņēma Jura Mātera Kazdangas pamatskola, Aizputes pagasta pamatskola un Dzērves pamatskola, savukārt šogad novada skolēni un pedagogi viesojās Aizputes vidusskolā, lai priecētu cits citu ar skaistiem priekšnesumiem.

Lasīt tālāk...
 
Ziemassvētku apsveikums

Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli Tev uz pleca roku liek –
Tas Klusās nakts un Ziemassvētku maigums
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Tas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmē Ziemassvētku vēsts!

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētku! Paldies par sadarbību un Laimīgu Jauno gadu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 


1 lapa no 25
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads