Izglītības aktualitātes
Matemātikas un fizikas konkurss

 22. janvārī Aizputes vidusskolā uz Atklāto matemātikas un fizikas konkursu pulcējās 8. un 9.klašu skolēni no Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Krotes un Grobiņas. Lai konkurss noritētu pozitīvā gaisotnē, skolēnus sadarboties rosināja skolas karjeras konsultante Monta Balode. Konkursā skolēni sacentās teorētiskajās zināšanās matemātikā un fizikā, pētnieciskās prasmes, parādot veidojot papīra kāpnes ar lielāko tilpumu, eksperimentālās prasmes – rādot eksperimentu un analizējot eksperimentos redzēto.

Konkursa noslēgumā skolēni varēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos.

 
2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”

skolas somas logo

Arī 2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”, kurā piedalās visas Aizputes novada vispārizglītojošās dienas skolas. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. “Latvijas skolas somas” aktivitātes ir cieši saistītas ar skolā apgūstamo izglītības programmu un tajās ir jāpiedalās visiem skolēniem.

Lasīt tālāk...
 
2019./2020.mācību gada 1.semestrī jau ir notikušas vairākas mācību priekšmetu olimpiādes – gan starpnovadu, gan Aizputes novada

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g.

Angļu valoda – 29.10.2019.
Viesturs Strauts – Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, skolotāja Sandra Balode

Lasīt tālāk...
 
Ziemassvētku sapnis

Aizputes novada latviešu valodas skolotāju MA katru gadu pirms Ziemassvētkiem kādā no novada izglītības iestādēm rīko radošo pēcpusdienu skolēniem “Ziemassvētku sapnis”. Var teikt, ka tā jau ir izveidojusies par jauku tradīciju. Iepriekšējos gados ciemiņus uzņēma Jura Mātera Kazdangas pamatskola, Aizputes pagasta pamatskola un Dzērves pamatskola, savukārt šogad novada skolēni un pedagogi viesojās Aizputes vidusskolā, lai priecētu cits citu ar skaistiem priekšnesumiem.

Lasīt tālāk...
 
Ziemassvētku apsveikums

Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli Tev uz pleca roku liek –
Tas Klusās nakts un Ziemassvētku maigums
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Tas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmē Ziemassvētku vēsts!

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētku! Paldies par sadarbību un Laimīgu Jauno gadu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Karjeras attīstības atbalsts 2019./20.mācību gads 1.semestris

ieguld nakotnee logo

2019./20. mācību gadā Aizputes novada izglītības sistēmā viena no mācību darba prioritātēm ir veicināt karjeras vadības un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Karjeras vadība tiek iekļauta ikdienas dzīvē, mācību procesā, kā arī apmeklējot uzņēmumus klātienē. Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mācību gada aktualitāte un virsuzdevums ir saistīts ar darba tirgu un tā prasībām attiecīgās nozares un kvalifikācijās. Vidusskolas klašu skolēni tiek motivēti pilnveidot karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes.

      Aizputes novada izglītības iestādēs 1.semestrī norisinājās vispusīgi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuri iesākās Karjeras nedēļas laikā no 14.līdz 18.oktobrim.

 1.oktobrī notika ikgadējs informatīvs pasākums Aizputes novada 9.un 10.klašu skolēniem ar mērķi motivēt skolēnus piedalīties apmaiņas programmā FLEX sadarbībā ar ASV vēstniecību.

14.oktobrī Aizputes 7 vidusskolēniem Kuldīgā bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!” ar iedvesmojošām personībām parprofesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu.

14.oktobrīDzērves un Māteru Jura pamatskolu skolēni piedalījās karjeras pasākumā “No prasmēm līdz profesijai”, kurā uzzināja par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita Ingara Gudermaņa spēju apvienot tik dažādas profesijas.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to praktiski izmantot.

16.oktobrī Kalvenes pamatskolas skolēniem bija interesanta tikšanās ar žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti Elīnu Medeni un pilotu, lidmašīnu mehāniķi Ernestu Medeni. Abi pasākuma vadītāji, stāstot par savām profesijām, aizrautīgi izspēlēja interviju un mudināja skolēnus iejusties žurnālista lomā.

16.oktobrī Aizputes vidusskolā notika pasākums “Randiņš ar profesionāli”, kurā vidusskolas jauniešiem tika dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā. Viesu vidū bija Elīna Medene, Sandris Štāls, Vilis Brūveris, Andris Jankovskis un Edgars Balodis, kuri aizrautīgi diskutēja ar jauniešiem ne tikai par savu uzņēmumu izveidi un profesionālo darbību Aizputē, bet arī deva ieteikumus, izvēloties nākotnes profesiju un karjeru.

17.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā un Aizputes vidusskolā viesojās pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks. Kopā ar savu palīgu, aizputnieku Artūru Lindi, Māris stāstīja par savu profesionālo karjeru, par sava uzņēmuma izveidi un deva motivējošus ieteikumus.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tikās ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju, un uzņēmēju Elviju Lankovski-Ķeķi. 1.-6.klašu skolēniem Elvijs stāstīja par ugunsdzēsēja un glābēja profesijā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, bet 7.-12.klašu skolēnus ieinteresēja par sava uzņēmuma izveidi, kā arī stāstīja par pozitīvo pieredzi savas karjeras veidošanā.

30.oktobrī Aizputes vidusskolas 7.b klases skolēni devās uz Kurzemes radio un iejutās radiožurnālista profesijā.

24.oktobrī Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu meitenes iepazinās ar vizāžista profesiju, un zēni apmeklēja Liepājas Valsts tehnikumu, lai tur iepazītos ar tālākizglītības mācību programmām.

31.oktobrī Aizputes vidusskolas 11.klases skolēni devās uz Rīgu, kur pasākumā “Es iepazīstu profesiju” iepazinās ar Pārtikas un veterinārā dienestā iesaistītajām profesijām ar mērķi - apzināt darba iespējas valsts pārvaldēs, kā arī lai diskutētu personības izaugsmes treneri Āri Birzi.

8.novembrī Māteru Jura Kazdangas 7.-9.klašu skolēniem pasākumā “Savas dzīves kapteinis” un 27.novembrī Aizputes vidusskolas 7., 8.klašu skolēniem pasākumā “Personīgās izaugsmes un karjeras plānošana” skolēni attīstīja kompetences personības izaugsmei, lai veidotos pašmotivēts par savām spējām un interesēm pārliecināts jaunietis.

20.novembrī Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni piedalījās lekcijā-diskusijā ”Kā mēs sargājam Latviju? Iepazīsti aizsardzības nozari”.

Daudzveidīgs profesiju un karjeras iespēju piedāvājums ir VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga” un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Tāpēc daudzu klašu skolēni 1.semestra ietvaros devās mācību ekskursijā uz šiem uzņēmumiem. Uz VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga” devās Dzērves pamatskolas 1.- 4.klašu skolēni un Aizputes vidusskolas 5.a, 5.b un 9.b klases skolēni, bet uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu devās Aizputes vidusskolas 2.a, 3.a, 4.b, 6.b, 7.a un 8.c klases skolēni.

Virkne pasākumu tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

10.12.2019.

Aizputes novada PKK Vineta Bardanovska un Monta Balode  

karj 1.sem

 
Aizputes Mūzikas skolā ”Muzikālais kaleidoskops”

Muzikalais kaleodoskops

30.oktobrī Aizputes Mūzikas skolā norisinājās Liepājas reģiona mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkurss. Ar mērķi veicināt profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu interesi par mūzikas teorētiskajiem priekšmetiem ,attīstīt spēju darboties komandā, pielietot zināšanas solfedžo un mūzikas literatūrā. Konkursu organizēja Aizputes Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu pedagoģes Olga Stankeviča un Sandra Strazdiņa. Paldies par ieguldīto darbu! Konkursā piedalījās 4.-8.klašu komandas .Nīcas Mūzikas skolas komanda “Četri toņi”- Katrīna Filaka, Elīna Tupese, Lija Dāle, Jūlija Vadone (ped.Daina Jurga) ieguva 1.vietu.

Aizputes Mūzikas skolas komanda ”mūzikasdraugi.lv” -Zane Mellupe, Alise Otaņķe, Arta Baļeva (ped.S.Strazdiņa,O.Stankeviča) ieguva 1.vietu.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas komanda ”Kvartets”- Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Roberts Liepiņš, Samanta Saleniece (ped.Dace Vilkaste) ieguva 2.vietu.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas kvartets -Kristaps Prancāns, Sofija Starovecka, Lorena Sokolova, Leonora Latiša (ped.Sanita Bovtona) ieguva 3.vietu.

Paši audzēkņi atzina, ka ieguvuši daudz labu emociju, kā arī jaunu un noderīgu pieredzi.

Paldies audzēkņiem par dalību konkursā, pedagogiem par sagatavošanu un darbu žūrijā, skolu direktorēm Aigai Tiltiņai, Dinai Sležei, Mārītei Bružai par atbalstu dalībai pasākumā.

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Veiksmīgi noritējusi Karjeras nedēļa

karjeras nedela logo

Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisinājās no 14. līdz 18. oktobrim, 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!” rosina jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu. 

            Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notika dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi., kā arī skolēni varēja radoši izpausties zīmējot nākotnes profesijas.

14.oktobrī Aizputes 7 vidusskolēniem Kuldīgā bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!” ar iedvesmojošām personībām parprofesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū bija uzņēmuma TET robotu treneris Andis Neilands, kurš jau šobrīd  strādā ar nākotnes tehnoloģijām. Bet Dzērves un Māteru Jura pamatskolu skolēni piedalījās karjeras pasākumā “No prasmēm līdz profesijai”, kurā uzzināja par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita Ingara Gudermaņa spēju apvienot tik dažādas profesijas.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to praktiski izmantot.

16.oktobrī Kalvenes pamatskolas skolēniem bija interesanta tikšanās ar žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti Elīnu Medeni un pilotu, lidmašīnu mehāniķi Ernestu Medeni. Abi pasākuma vadītāji, stāstot par savām profesijām, aizrautīgi izspēlēja interviju un mudināja skolēnus iejusties žurnālista lomā. Bet Aizputes vidusskolā šajā pēcpusdienā notika pasākums “Randiņš ar profesionāli”, kurā vidusskolas jauniešiem tika dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā. Viesu vidū bija Elīna Medene, Sandris Štāls, Vilis Brūveris, Andris Jankovskis un Edgars Balodis, kuri aizrautīgi diskutēja ar jauniešiem ne tikai par savu uzņēmumu izveidi un profesionālo darbību Aizputē, bet arī deva ieteikumus, izvēloties nākotnes profesiju un karjeru.

17.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā un Aizputes vidusskolā viesojās pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks. Kopā ar savu palīgu, aizputnieku Artūru Lindi, Māris stāstīja par savu profesionālo karjeru, par sava uzņēmuma izveidi un deva motivējošus ieteikumus. Skolēni tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, un labākie tika apbalvoti ar iespēju trenēties fitnesa klubā “Lāčplēsis”. Aizputes pagasta 9.klases zēni labprāt Ēnu dienā dotos uz fitnesa klubu, lai iepazītos ar abu profesionāļu darba ikdienu.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tikās ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju, un uzņēmēju Elviju Lankovski-Ķeķi. 1.-6.klašu skolēniem Elvijs stāstīja par ugunsdzēsēja un glābēja profesijā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, bet 7.-12.klašu skolēnus ieinteresēja par sava uzņēmuma izveidi, kā arī stāstīja par pozitīvo pieredzi savas karjeras veidošanā. Šajā dienā arī vairāki Aizputes vidusskolas skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai tur uzzinātu, kādas profesijas ir nodarbināts, strādājot ar dzīvniekiem.

Tā kā tradicionāli oktobra mēnesis paiet zem karjeras zīmes, tad arī rudens brīvlaikā Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem tika dota iespēja uzzināt par Rīgas lidostā iesaistītajām profesijām, bet 5.-9.klašu meitenes iepazinās ar vizāžista profesiju, un zēni apmeklēja Liepājas Valsts tehnikumu, lai tur iepazītos ar tālākizglītības mācību programmām. 30.oktobrī Aizputes vidusskolas 7.b klases skolēni dosies uz Kurzemes radio un iejutīsies radiožurnālista lomā. 31.oktobrī Aizputes vidusskolas 11.klases skolēni dosies uz Rīgu, lai pasākumā “Es iepazīstu profesiju” iepazītos ar Pārtikas un veterinārā dienestā iesaistītajām profesijām ar mērķi - apzināt darba iespējas valsts pārvaldēs, kā arī lai diskutētu personības izaugsmes treneri Āri Birzi.

Atgādinām, ka karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas.

Virkne pasākumu tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizputes novada PKK Vineta Bardanovska un Monta Balode

 

 
Metodiskās dienas darba kārtība

Aizputes un Durbes novadu pedagogu

Metodiskā diena

2019.gada 21.oktobrī Aizputes vidusskolā

Darba kārtība

Plkst.11.00 – 13.00

Par izaugsmes domāšanu Latvijā

LU profesors Ivars Austers

Plkst. 13.00 – 13.15

Aizputes vidusskolas skolēnu priekšnesums –

luga ''Reformas izglītībā"

Plkst.13.30 – 14.30

Darbs Metodiskajās apvienībās

Kompetenci attīstoša mācīšanās

 

Sākumskolas – atb.A.Grundmane

Latviešu valodas – atb.V.Valdmane

Matemātikas, informātikas - atb. G.Elbere

Dabaszinību, ģeogrāfijas – atb. E.Balode

Svešvalodu – atb.N.Andriekus

Vēstures, sociālo zinību – atb. A.Doniņa-Bašlika

Mājturības, vizuālās mākslas – atb. A.Fausta

Sporta – atb.G.Stiere

Mūzikas – atb.M.Pētersone

Pl. 13.30 – 15.30

Pirmsskolas – atb. I.Laumane, A.Bensone – notiek p.i.i.”Pasaciņa”

 

14.10.2019.                       Izpilddirektore izglītības jomā                                  Elita Malovka

 
Apbalvojumi Skolotāju dienā

skolotaju dienai

Ar Aizputes novada domes PATEICĪBU apbalvoti

Aizputes Mūzikas skola – par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos 2018./2019.mācību gadā

Juris Moisejs – Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs - par atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai un izglītība kopumā Aizputes novadā.

Ilze Alsiņa – Aizputes vidusskolas skolotāja - par Patriotu nedēļas erudīcijas konkursu un lekciju organizēšanu, veicinot skolēnu patriotisko audzināšanu

Linda Bahmane – Kalvenes pamatskolas skolotāja - par apzinīgu un mērķtiecīgu jaunās paaudzes izglītošanu Kalvenes pamatskolā

Agita Bergmane – Skolēnu jaunrades centra pulciņa skolotāja - par atbildīgu, radošu, profesionālu darbu interešu izglītībā

Vita Bigača – Aizputes pagasta pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja - par bērnu vispusīgu attīstības veicināšanu, kas balstīta uz izziņas procesu praktiskā darbībā

Gunta Elbere – Aizputes vidusskolas skolotāja - par veiksmīgu darbu skolēnu izglītošanā matemātikā, panākot vidējo sniegumu virs valsts vidējiem rādītājiem

Jurģis Gofmans – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotājs - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu radošuma un talantu izkopšanā

Elmārs Gulbis – Padures pamatskolas skolotājs - par mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar profesionālās izglītības programmas “Būvdarbi” izglītojamajiem

Henoreta Kalniņa - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotāja - par ilggadēju un apzinīgu skolotājas amata pienākumu veikšanu

Una Martiņsone – Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja - par radošu pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem

Arnolds Pūpols – Padures pamatskolas skolotājs - par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts mērogā

Egils Rūtenbergs - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotājs - par ilggadēju un apzinīgu skolotāja amata pienākumu veikšanu

Agnita Vaitkus – Dzērves pamatskolas skolotāja par ieguldīto darbu skolas vārda popularizēšanā “Leģendu nakts”, Muzeja nakts” , Parka dienas”, “Rožu dobes” un citos pasākumos

Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas skolotāja - par sasniegumiem skolēnu sagatavošanā radošo darbu skatēm un literārajiem konkursiem

Sandra Baumane – Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis” kurinātāja/sētniece - par atbildīgu un rūpīgu sava amatu pienākumu veikšanu

Dzidra Grundmane – Aizputes vidusskolas ārsta palīdze - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolā un atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem

Ingrīda Gruntiņa – Cīravas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pavāre un veļas mazgātāja - par ilggadēju un apzinīgu darbu Cīravas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Lilita Kugure – Aizputes vidusskolas sētniece - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolas apkārtnes sakopšanā

Inese Medika – Kalvenes pamatskolas apkopēja - par ilggadēju, apzinīgu un cītīgu darbu Kalvenes pamatskolā

Jānis Trenmors – Dzērves pamatskolas remontstrādnieks - par atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret jebkuru uzticēto pienākumu

Olga Zabora – Padures pamatskolas virtuves darbiniece - par īpaši apzinīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu.

Apbalvojumu “Lieliskākais audzinātājs” saņēma

Ilze Blūma – Aizputes vidusskolas skolotāja

Dace Jansone – Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja

Gita Ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja

Gita Petrovica – Dzērves pamatskolas skolotāja

 


1 lapa no 24
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads