Izglītības aktualitātes
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes – 2019./20.m.g. 2.semestris

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes – 2019./20.m.g. 2.semestris

 
Mācību gadu noslēdzot!

Šogad mēs bijām liela izaicinājuma priekšā, un visi kopā pierādījām, ka kopīgiem spēkiem varam pārvarēt ne tikai attālinātās mācīšanās grūtības.

Paldies visiem Aizputes novada izglītības iestāžu darbiniekiem, vadītājiem, vecākiem un izglītojamajiem par izturību un ieguldīto darbu šajā mācību gadā!

Lai visiem skaista vasara!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

29.aprīlī Aizputes vidusskolas durvis topošajiem vidusskolēniem tiek vērtas attālināti!

Video materiālu, Aziputes vidusskolu grozu proejktu, informāciju skolēniem, kā arī kursu katalogu, lūdzu skatīt vidusskolas mājaslapā: https://www.aizpute.edu.lv/jaunumi/get/nid/177

 

 
Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

2019./2020.mācību gadā Aizputes novada skolēniem bija iespēja piedalīties 20 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kuros piedalījās 188 skolēni, iegūstot 52 godalgotas vietas. Labāk olimpiādēs veicies Aizputes vidusskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēniem, no kuriem trešā daļa no olimpiāžu dalībniekiem ir ieguvuši godalgotas vietas. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolniece Aija Sudraba tika uzaicināta piedalīties Valsts latviešu valodas un literatūras un matemātikas olimpiādē un Aizputes vidusskolas skolēns Pēteris Goldbergs piedalījās Valsts matemātikas olimpiādē.

Augstākais šī mācību gada sasniegums ir Aizputes vidusskolas 11.klases skolnieces Lauras Balodes iegūtā III pakāpe Valsts mērogā Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konkursā.

Lasīt tālāk...

 
Aizputes vidusskolas skolniece Laura Balode iegūst augstu vērtējumu Skolēnu zinātnisko darbu konferencē

3.aprīlī notika Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konkursa valsts posms, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē, attālināti. Skolēni savu darbu iesūtīja video formātā un tiešsaistē atbildēja uz vērtēšanas komisijas jautājumiem.

Aizputes vidusskolas 11.klases skolniece Laura Balode ar darbu “Enzīmu pielietojums laktozes satura samazināšanai jogurtā” piedalījās ķīmijas zinātnes sekcijā un ieguva III pakāpi.

Apsveicam Lauru Balodi un skolotāju Iritu Dobeli ar augsto sasniegumu!

Elita Malovka izpilddirektore izglītības jomā

 
Mācību process attālināti. Izglītojošs TV kanāls ”Tava klase”

Pēc Izglītības un zinātnes ministres teiktā, iespējams, ka klātienes mācību process šogad vairs neatjaunosies.

Aizputes novadā visi skolēni ir iesaistījušies attālinātajā mācību procesā. IZM 13.martā veica skolu direktoru aptauju par nepieciešamajām viedierīcēm skolēniem, lai attālināti pieslēgtos mācību procesam. Pēc skolu pieprasījuma Aizputes novada skolām tika piegādātas 75 planšetes, kas domātas 1.-5.klašu skolēniem un 50 telefoni, kas domāti 6.-12.klašu skolēniem. Viedierīces uz ārkārtējās situācijas laiku tiek nodotas skolēnu ģimenēm, kuras ir atbildīgas par to, lai tās tiktu izmantotas tikai mācību procesam un arī tehniski saglabātas. Diemžēl jau pēc pirmās mācību dienas viena ģimene planšeti ir saplēsusi.

Lasīt tālāk...
 
Pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni

Pēc skolu direktoru sniegtajām ziņām pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni. Divi skolēni ir slimi, viens ir pazaudējis telefonu un nav piekļuve e – klasei, pašlaik skola paroles atjauno. Saziņai ar skolēnu skola izmanto e – klasi, e pastu, telefonu u.c. saziņas veidus. Aizputes vidusskola un Aizputes pagasta pamatskola izmanto mācību grāmatas, darba burtnīcas, skolēniem jau pazīstamās mācību platformas; Dzērves pamatskola, Kalvenes pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Padures pamatskola papildus vēl izmanto sagatavotās darba mapes, kuras tiek nogādātās skolēniem.

Lasīt tālāk...
 
Sākušās attālinātās mācības

Attālinātā mācīšanās ir mācīšanās katru dienu. Galvenā saziņas platforma ar skolu visiem ir e-klase. Galvenā kontaktpersona – skolēna klases audzinātājs.

Katrā skolā ir noteikta kārtība, kā mācību process tiks organizēts attālināti. Ar kārtību skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar e klases starpniecību. Ir noteikti komunikācijas kanāli ar skolēniem un vecākiem: e - klase, e – pasts, tālrunis, sociālie tīkli, u.c. platformas.

Lasīt tālāk...
 
Padomi vecākiem, kā palīdzēt skolēnam mācīties attālināti

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

 
Video tiešraidēs informēs par attālinātu mācīšanos

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātā mācību procesa īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Covid-19 krīzes situācijā. Vadlīnijas ietver būtiskus ieteikumus skolām un skolotājiem sekmīga mācību procesa nodrošināšanai attālināti.

Vadlīnijās ietverti arī vairāki piemēri, kā attālināto mācību pieeju, iekļaujot procesa aprakstu, tehnoloģisko risinājumu un pedagoga nozīmīgākos pienākumus, plāno organizēt atsevišķas skolas, kā arī ieteikumi vecākiem, kā atbalstīt bērnus, mācoties attālināti.

Aicinām ceturtdien, 2020. gada 19. martā, video tiešraidēs attālināti noskatīties vadlīnijās ietvertos ieteikumus, par kuriem pastāstīs izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, tiešraides būs pieejamas https://www.youtube.com/user/IZMvideo

  • plkst.11.00-11.45 skolotāju auditorijai,
  • plkst. 12.00-12.45 vecākiem.

Līdz tiešraižu sākumam vadlīnijas tiks publicētas arī Izglītības un zinātnes mājaslapā.

 


1 lapa no 26
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads