Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes

NAP ES2017

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018. gada marts - jūnijs

 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes

NAP ES2017

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018.gada janvārī un februārī

 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Ēnu diena 2018

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Ēnu diena 2018

 
Karjeras attīstības atbalsts 2017./2018. mācību gada 1. semestrī

NAP ES2017

Aizputes pilsētas un novada izglītības iestādes turpina īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk...
 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes novembrī

 
Karjeras mēnesis ,,Iepazīsti un atklāj sevi”

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras mēnesis ,,Iepazīsti un atklāj sevi”

 
Karjeras atbalsta pasākumu plāns oktobrim

Karjeras atbalsta pasākumu plāns oktobrim projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 Pasākumi notiks karjeras nedēļas ietvaros “Iepazīsti un atklāj sevi!”’ 16. – 20. 10.2017.

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novada vispārizglītojošās skolas sadarbībā ar Durbes novada skolām ir iesaistījušās projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 30.decembrim un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādā divas pedagoģes karjeras konsultantes Monta Balode, Vineta Bardanovska. Abas karjeras konsultantes ir ieguvušas Liepājas Universitātē maģistra grādu karjeras izglītībā. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

Lasīt tālāk...
 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

2016./17. mācību gads ir noslēdzies, un lielākā daļa skolēnu ir devušies vasaras brīvlaikā, lai uzkrātu spēkus jaunajam mācību gadam. Projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kopš 1. marta ir īstenojis un finansējis virkni dažādu karjeras atbalsta pasākumu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs. Maija beigās un jūnija sākumā novada skolēniem tika piedāvāti daudzveidīgi pasākumi karjeras izpētei un izveidei, un darba pasaules iepazīšanai.

Lasīt vairāk...

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta ietvaros notikuši vairāki pasākumi  Aizputes novada skolās

Lasīt vairāk...

 


1 lapa no 2
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads