SIA "Aizputes komunalais uzņēmums"

 

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām.

Sabiedrības nosaukums „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”
Sabiedrības juridiskais statuss SIA
Datums 01.10.1990.
Juridiskā adrese Kalvenes iela 2, Aizputē, LV-3456
Pasta adrese Kalvenes iela 2, Aizputē, LV-3456
Pamatdarbības veidi un NACE kodi Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99)
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09)

Norēķinu konti

Bankas nosaukums A/S „SEB Banka”
Bankas konts LV93UNLA0012002609187
Bankas nosaukums A/S „Swedbank”
Bankas konts LV49HABA0551023538901

 

Dalībnieki Aizputes novada dome 100%
Valdes locekle Vēsma Martuzāne

SIA „Aizputes Komunālais uzņēmums” organizatoriskā struktūra

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti;
 • paplašināt centralizēto tīklu pieejamību visā Aizputes pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot ūdens pakalpojumu jebkuram Aizputes iedzīvotājam;
 • samazināt zudumu un infiltrācijas apjomu ūdenssaimniecības sistēmās;
 • ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes infrastruktūras sakārtošana.

Dokumenti/pārskati

 

VIENĪGĀ DALĪBNIEKA LĒMUMI

Datums
Tēma
Dokuments
31.07.2019 Sabiedrības pamatkapitāls Dokuments
28.03.2019 Valdes locekļa atlīdzības apmērs Dokuments

 

Struktūrvienības:

 • Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss – Atmodas iela 32C, Aizpute, Aizputes novads;
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaises – Cepļa iela 8, Aizpute, Aizputes novads;
 • Katlumāja – Skolas iela 5a, Aizpute, Aizputes novads;
 • Sabiedriskā pirts – Katoļu iela 3, Aizpute, Aizputes novads.

Kontakttālruņi:

 • Valdes locekle Vēsma Martuzāne – +371 29183233
 • Kasiere Marika Skara – 63448994
 • Lietvede Mārīte Kronberga - 63448182

Darba laiks: 

Pirmdiena           8:00 – 16:30
Otrdiena            8:00 – 16:30
Trešdiena           8:00 –17:00
Ceturtdiena        8:00 –16:30
Piektdiena          8:00 –16:00
Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 12:30


Skaitītāju rādījumu paziņošana

Katram klientam, kas noslēdzis līgumu ar SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, atbilstoši līgumā noteiktajos termiņos (mēneša/ ceturkšņa pēdējā mēneša/ pusgada pēdējā mēneša 25. - 28. datumā) jāinformē pakalpojumu sniedzējs par ūdens patēriņa skaitītāja rādītajiem (norādot objekta adresi vai līguma numuru).

Skaitītāja rādījumus iespējams paziņot:

 • pa tālruni: 63448994;
 •  pa faksu: 63448182;
 • pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;
 • rakstveidā: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456.
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads