Pašvaldības atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm

1. Ja daudzbērnu ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas  visi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu atbalsta pasākumi, kas noteikti trūcīgām un maznodrošinātām personām pēc 2013.gada 28.februāra saistošiem noteikumiem Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā ” (Skatīt šeit)

 2. Brīvpusdienas Aizputes novada izglītības iestādēs pēc 2012.gada 27.septembra  saistošiem noteikumiem Nr.10 „Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs”. (Skatīt šeit)

3. Atvieglojumi līdzfinansējuma maksas noteikšanā par profesionālās ievirzes izglītības  ieguvi Aizputes Mūzikas skolā, Aizputes Mākslas skolā un Liepājas rajona sporta skolas Aizputes novada mācību grupās pēc 2012.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.14 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” (Skatīt šeit)

4. Pabalsts jaundzimušā aprūpei EUR 150.00, ja viena no vecākiem un jaundzimušā deklarētā dzīvesvieta ir Aizputes novada administratīvā teritorijā.

5. Ziemassvētku paciņas EUR 4.00 vērtībā visiem Aizputes novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un iespēja apmeklēt bezmaksas Ziemassvētku pasākumu.

6. Iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.

7. Ja ģimenē aug bērns invalīds, iespēja saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu.

8. Ja ģimenē ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, Sociālais dienests, izvērtējot situāciju, piešķir atbalsta ģimenes vai personas pakalpojumu.

Skaidrojošu informāciju var saņemt Sociālajā dienestā,
mob.26450584

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads