Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Aizputes novada domē 2013. gada 30. oktobrī pieņemti saistošie noteikumi Nr. 30 „Par palīdzību Aizputes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada iedzīvotāji var saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem Aizputes novada dome:

  • Izīrē Aizputes novada pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata Aizputes pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu;
  • Nodrošina pagaidu dzīvojamo telpu;
  • Sniedz palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu telpu;
  • Piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
  • Piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vēršas Aizputes novada pašvaldībā ar iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti:

  • Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa;
  • Pases kopija;
  • Izziņa par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu.
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads