Nolikumi 2019./2020.mācību gadam

 

Olimpiādes nosaukums
Nolikums
Datums
 Starpdisciplinārs konkurss "Ābols"5.-7.kl. –02.10.2019 Dokuments 24.09.2019.
 7.netradicionālais mākslas konkurss "Viss ir dabas dots" 5.-9.kl. – 30.10.2019 Dokuments
24.09.2019.
 Vācu valoda 10.-12.kl. – 14.11.2019. Dokuments 30.10.2019.
 Krievu valoda 9.-12.kl. – 26.11.2019. Dokuments 30.10.2019.
 Aizputes un Durbes novadu 8. un 9.kl. skolēnu angļu val. pasākums Dokuments  29.11.2019. 
 Digitālo prasmju konkurss krievu val. Dokuments  06.12.2019.
"Rēķini galvā 2.-6.kl." Dokuments 05.12.2019.
Aizputes novada Atklātais matemātikas un fizikas konkurss 8.,9.klašu gr. Dokuments 22.01.2020.
Aizputes novada atklātā matemātikas olimpiāde 3.-4.klases skolēniem Dokuments 30.01.2020.
Glītrakstīšanas konkurss krievu val. Dokuments 26.02.2020.
Aizputes novada atklātā 7.kl.angļu valodas olimpiāde Dokuments 11.03.2020.
Izteiksmīgas runas konkurss krievu val. Dokuments 08.04.2020.
1.-4.kl.vizuālā māksla Dokuments 09.04.2020.

 

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads