Karjeras nedēļa ”ES BŪŠU darba tirgū”
Piektdiena, 11 novembris 2016 14:41

 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Arī šogad mūsu novada skolu jauniešiem karjeras nedēļas ietvaros­ tika organizēta karjeras diena Aizputes vidusskolā.

Tās mērķis aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Kā teica viens no filmas varoņiem: ,,Cik labi esam mēs, tik laba ir valsts”. Ļoti patiesi vārdi.

Pasākuma turpinājumā katrs jaunietis varēja tikties ar sev interesējošo profesiju pārstāvjiem. Jaunieši iepazinās ar ģimenes ārsta, policijas darbinieka, mežsaimniecības darbinieka, šuvējas, jauniešu lietu speciālista ,daktera Klauna, atraktīva ieskata Profesiju pasaulē pārstāvjiem. Katras tikšanās noslēgumā jauniešiem vajadzēja izteikt savas domas par dzirdēto, padomāt par profesijas atbilstību savām interesēm, spējām un prasmēm.

Liels gandarījums ir par plašo atsaucību gan no skolēnu puses, gan paldies visiem profesiju pārstāvjiem, kuri atsaucās un dalījās savā darba pieredzē.

Karjeras nedēļas laikā Aizputes vidusskolas skolēni vizuālas mākslas stundās zīmēja savas nākotnes profesijas.

Vidusskolas jauniešiem bija iespēja tikties ar Ventspils augstskolas pārstāvjiem: noklausīties augstskolas prezentāciju un pēc tam vairāku stundu garumā pašiem darboties informātikas tehnoloģijas jomā, nobeigumā saņemot vērtīgas augstskolas balvas. Ieguvēji bija gan mūsu skolas jaunieši, gan nākotnē Ventspils augstskola ar jauniem , radošiem studentiem.

Savukārt 8. klašu jaunieši kopā ar klašu audzinātājām piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma rīkotājā seminārā par tūrisma un viesmīlības nozares attīstību Liepājā, iepazinās ar tehnikumu ,noklausījās profesiju pārstāvju darba pieredzes stāstījumu, apskatīja jaunās tehnikuma telpas. Tehnikuma pārstāvji ar gandarījumu atzina, ka katru gadu mūsu skolas jaunieši papildina Liepājas Valsts tehnikumu ar jauniem , mācīties gribošiem jauniešiem. Tūrismam un viesmīlības nozarei ir lielas perspektīvas nākotnē.

Arī jaunāko klašu skolēni šajā nedēļā iepazinās ar profesijām. Tā 4. klašu skolēni viesojās Liepājā un iepazinās ar vienu no Baltijas valstīm pastāvošo Liepājas ūdenslīdēju skolu. Ar lielu interesi skolēni klausījās instruktora stāstījumu par šo skolu , apskatīja telpas, lielu sajūsmu bērnos izraisīja 15 m dziļais baseins, kur norisinām mācības. Cerams, ka viņi ieklausījās arī instruktora teiktajā , cik svarīgas ir matemātikas ,svešvalodas un īpaši fizikas zinības , lai kļūtu par ūdenslīdēju.

Karjeras nedēļa palīdz jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicina uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Svarīgi ir parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.

Paldies par atbalstu karjeras dienas organizēšanu visiem novada karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem.

Vineta Bardanovska, Aizputes vidusskolas un novada karjeras konsultante

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads