Aizputes Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrā, Atmodas ielā 16, Aizputē
Trešdiena, 29 maijs 2019 08:19

5.un 7.jūnijā no plkst. 13.00- 15.00 tiek organizēti profesionālās pilnveides kursi novada Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pedagogu palīgiem. Kursu nosaukums. Skolotāja palīga loma kompetenču izglītības ieviešanā un pārmaiņas procesā izglītības iestādē.

Kursu uzdevums:

  • Aktualizēt skolotāja palīga kompetenci- nepieciešamās prasmes, iemaņas un zināšanas, vērtības, attieksmi un motivāciju.
  • Veidot izpratni par jaunajām pirmsskolas vadlīnijām,un kompetenču izglītību.
  • Akcentēt saskarsmes, komunikācijas lomu un sadarbību skolotāja palīga darbā.
  • Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, savstarpēji sadarbojoties un kopīgi mācoties;

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju skolotāju palīgiem veidot izpratni par pirmsskolas izglītības vadlīnijām, par kompetenču izglītību, par savu kompetenci, par veiksmīgu bērnu audzināšanu un attīstību, efektīvas komunikācijas un sadarbības nozīmi, pilnveidojot skolotāju palīgu profesionālo pieredzi.

Programmas vadītāja Daila Frīdmane- Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Mūsmājas" vadītāja, lektore biedrībā ”Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”.

Kursus organizē Aizputes novada domes Attīstības nodaļa, PII un izpilddirektore izglītības jomā.

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads