Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Ceturtdiena, 31 janvāris 2019 09:49

Aizputes novada dome kopš 2018.gada 20.septembra īsteno projektu “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projektā var piedalīties novada jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, nestrādā algotu darbu. Lai saņemtu individuālu atbalstu un piedalītos projektā “PROTI un DARI!”, aicinām jauniešus griezties Attīstības nodaļā vai rakstīt Aizputes novada domes projekta “PROTI un DARI!” komandai: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi!

Pašlaik projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai Aizputes novadā:

 • pieejami: 2 programmas vadītājs un 4 mentori;
 • projekta īstenošanā iesaistītais stratēģiskais partneris – Aizputes novada Sociālais dienests;
 • no projekta sākuma līdz šim brīdim projektā iesaistīti 6 jaunieši;
 • katram jaunietim ir izstrādāta individuālā pasākumu programma (IPP), kuras īstenošanas laiks ir līdz četriem mēnešiem. Lai izstrādātu IPP, ir veikta jauniešu profilēšana, apzinot katra jaunieša prasmes, intereses, izglītību, nosakot attīstības virzienus;
 • projekta ietvaros jaunieši apgūst darba meklēšanas iemaņas, apmeklē konsultācijas pie karjeras konsultantiem;
 • lai jaunieši labāk iepazītu profesiju un darba tirgus pasauli, viņi tiek iepazīstināti ar vairāku profesiju pārstāvjiem. Jaunieši ar mentoriem apmeklēja Vitalitātes akadēmiju, ēnoja frizieru darbu, piedalījās seminārā par personības pilnveidošanu, uzņēmējdarbības apmācībās, viesojās pie pirtnieces un apguva zināšanas par augu vākšanu un izmantošanu.
 • Jaunietes apmeklēja Kazdangas Saieta namu, bibliotēku, tūrisma informācijas punktu, savukārt Kazdangas pilī piedalījās piparkūku cepšanas darbnīcās, kā arī iepazinās ar vietējo biedrību “Danga” un “Kodols” darbību.
 • Projekta ietvaros ir iespēja apmeklēt dažādus kursus. Divas jaunietes ir apmeklējušas skaistumkopšanas kursus Liepājā, savukārt vēl divas jaunietes apmeklē lietvedības kursus mācību centra “Buts” Kuldīgas filiālē un masāžas kursus mācību centra “Buts” Saldus filiālē.
 • Liels uzsvars tiek likts uz fiziskām aktivitātēm, brīvprātīgā darba veikšanu un kultūras pasākumu apmeklēšanu. Jaunietes piedalījās Kurzemes NVO kopsapulcē, apmeklēja nūjošanas nodarbības, iepazina Aizputes muzeju un piedalījās meistardarbnīcā –kolāžas veidošanā “Caur zvaigznēm pie sevis”. Paldies novada uzņēmējiem, kultūras iestāžu darbiniekiem un biedrībām, visiem, kuri jauniešus iepazīstina ar savu profesiju un iesaista sabiedriskajās aktivitātēs!

Mērķa grupas jaunietim paredzēts šāds atbalsts:

 • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
 • formālās un ikdienas mācīšanās;
 • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
 • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 • brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
 • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Īstenošanas termiņš: 2018. gada septembris – 2020.gada decembris

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads