Nekustamo īpašumu izsoles Aizputes novadā
Ceturtdiena, 10 janvāris 2019 16:20

Aizputes novada dome 18.janvārī rīko vairākas nekustamo īpašumu izsoles, tajā skaitā atkārtotas izsoles.

Dzīvokļaīpašumus Nr.1 un Nr.3 Atmodas ielā 21, Aizputē, Aizputes novadā. Dzīvokļi atrodas ēkas otrajā stāvā. Atkārtotā izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.9.00. Izsoles sākumcena EUR 1840 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 euro centi).

line

Dzīvokļa īpašumi Nr.1, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā. Ēkā kopā ir 5 dzīvokļi, no kuriem 4 ir pašvaldības un tiek pārdoti kopā. Atkārtotā izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.9:30. Izsoles sākumcena EUR 2960,- (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 euro centi), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 euro centi).

line

Nekustamais īpašums Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē. Atkārtota izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00. Izsoles sākumcena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 eurocenti), izsoles solis 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti).

line

Nekustamais īpašums Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā. Atkārtotā izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.30. Izsoles sākumcena EUR 22 000,00 (divdesmit divi tūkstoši euro un 00 eurocenti); izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti).

line

Nekustamais īpašums “Krastiņi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā. Īpašumā dzīvojamā ēka, zeme, kūts un saimniecības ēka. Atkārtotā izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11:00. Izsoles sākumcena EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 euro centi).

line

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Upes ielā 2, Aizputē. Trīs istabu dzīvoklis trīs stāvu mājas pirmajā stāvā. Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11.30. Izsoles sākumcena EUR 11 200,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). 

line

Dzīvokļa īpašums Nr.4, “Rītiņi”, Padurē, Lažas pag., Aizputes novadā. Dzīvoklis divos stāvos un ar pagrabu. Atsevišķa ieeja. Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.12:00. Izsoles sākumcena EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis 50,00 (piecdesmit euro centi).

line

Bijusī Lažas pagasta pārvaldes ēka tiek pārdota atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums “Tebrenieki”, Lažas pag., Aizputes novads sastāv no zemes gabala 6, 47 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām. Izsoles sākumcenu EUR 80 000, 00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 100, 00 (viens simts euro 00 euro centi). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst. 12.30.

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads