Projekts „Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam ”Kurzemnieks””
Otrdiena, 03 oktobris 2017 10:36

Aizputes kultūras nama VPDK “Kurzemnieks” ir uzsācis deju sezonu un ceļu uz Latvijas Valsts simtgadei veltītajiem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018.gada jūlijā.

Septembrī ir noslēgusies biedrības “Aizputnieks” projekta „Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam ”Kurzemnieks”” realizācija, kurā dejotājiem tika izgatavoti, etnogrāfiski pareizi, greznākie un bagātīgākie, 16 vīriešu un sieviešu Kurzemes goda tautas tērpu komplekti, apavu, jostu un saktu komplekti. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 20,000 EUR, no kurām 18,000 EUR ir Lauku atbalsta dienesta piešķirtais atbalsts, 2000,00 EUR Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējums. Tautastērpu izgatavošanu veica SIA “Muduri”, rotas izgatavoja rotkalis Andris Grebis, Andrejs Kazancevs izgatavoja deju apavus.

Dejotāji ir priecīgi un lepni, ka iegūstot jaunu kolektīva koptēlu ar etnogrāfiski pareiziem un pilnīgiem Kurzemes goda tautas tērpiem, pārliecinoši varēs parādīt ne tikai savu piederību Kurzemes vēsturiskajam novadam, bet arī prezentēt Kurzemes goda tautastērpa bagātību un greznumu, koncertos Latvijā un ārzemēs. Tautastērps ar lepnumu tiks valkāts un parādīts arī jaunajām paaudzēm, kas veicina latviešu tradīciju un latviskās identitātes saglabāšanu un ļauj nepazust daudzo Eiropas valstu kultūras ietekmē.

Sadarbībā ar Aizputes novadpētniecības muzeju, tiks sagatavotas muzejpedagoģiskās nodarbības Aizputes novada skolu audzēkņiem un muzeja apmeklētājiem par Kurzemes goda tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, kuru laikā ikvienam būs iepēja detalizēti iepazīt tautastērpa sastāvdaļas un tās arī pielaikot, veicinot sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, un papildinot vietas potenciālu ar jaunu ar tūrismu saistīta pakalpojuma un produkta piedāvājumu.

VPDK "Kurzemnieks" dejotāji ir lepni, ka kolektīva nosaukumā ir skaidri pateikta kolektīva piederība vēsturiskajam Kurzemes novadam. Priecājamies, ka Latvijas Valsts simtgadei veltītajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, Aizputes novads ir svētku gājiena pirmie dalībnieki no Kurzemes novada. Nākamajā vasarā svētku gājienā ar lepnumu varēsim prezentēt Kurzemes goda tautastērpa bagātību un greznumu, kas ir īpaši raksturīga tikai Kurzemes novadam. Mums ir svarīga sava novada kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana jaunajai paaudzei, savas tautas individualitāte, kas ir jāizceļ, jāparāda visiem, cik esam bagāti un stipri savu tradīciju saglabāšanā.

Inta Rudzīte - VPDK “Kurzemnieks” vadītāja, b-bas “Aizputnieks” valdes priekšsēdētāja

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads