Projektā „Revival of Industrial heritage for tourism development” - industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:38

 Aizputes novada pašvaldība kā partneris piedalās Kurzemes plānošanas reģiona izstrādātajā INTERREG ESTLAT programmas 2014-2020 projektā „Revival of Industrial heritage for tourism development” - Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai. Projekta darbība no 2017.gada 1.maija līdz 31.03.2019. gadam. Mūsu objekts ir Aizputes pilsētas ūdenstornis Atmodas ielā 32C, ko esam jau uzsākuši pārbūvēt.

Projekta mērķi ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos, izveidojot sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pusēm, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem. Projekta ietvaros attīsta industriālā mantojuma objektus un tūrisma pakalpojumus tajos, reklamē jaunos pakalpojumus un vietas, kā saistošus tūrisma produktus.

Projektā apvienojas 5 ESTLAT reģioni - Kurzeme, Vidzeme, Rīga, D-Igaunija un Z-Igaunija, kopā iekļaujot 26 objektus, kuros veic uzlabojumus par labu tūrismam un veido gatavu produktu/piedāvājumu. Tematiskie sadalījumi objektiem ir sekojoši: vecās ražotnes- bijušās fabrikas, kas darbojas vai kalpo tūrisma mērķiem; darbojošas dzirnavas un ūdens elektrostacijas; ūdens torņi- tūrisma apskates objekti; transporta un sakaru ceļi- dzelzceļi, kuros ir tehniskie muzeji- ceļu, aviācijas, ūdensapgādes; bākas gar krasta līniju.

  Aizpute ir bagāta ar industriālā mantojuma objektiem, no kuriem viens ir arī pilsētas ūdensapgādes sistēma un tās ūdenstornis. Aizputes ūdens tornis 1960.gadā tapa reizē ar torņiem Alūksnē un Jēkabpilī (tilpums 90kbm- pēc 2005. gada datiem ūdeni no torņa saņēma puse no 6000 iedzīvotājiem). Tornis ūdensapgādes sistēmā nokalpoja gandrīz 50 gadus, līdz nolietojās lielā ūdens tvertne. Ūdens baseins bija dzelzsbetona- vaļējs, tas pasliktināja ūdens kvalitāti un šāds tilpums bija par mazu, lai nodrošinātu pilsētu ar ūdeni ugunsgrēku dzēšanas darbos no hidrantiem. 2009.g. ar Kohēzijas fonda finansējumu, mainījās pilsētas ūdenssaimniecības struktūra, uzlabojās ūdens kvalitāte, torni varēja izslēgt no kopājās ūdens apgādes sistēmas. Attīstot tūrisma pakalpojumu struktūru Aizputē, tornis Atmodas ielā ir savā veidā unikāls, jo Kurzemes reģionā tas ir vienīgais, interesanta izskata, nesenā industriālā mantojuma objekts- 27m augsts. Ūdenstornim ir izstrādāts būvprojekts, kurā paredzētas darbības apmeklētāju drošības nodrošināšanai, lai to varētu lietot kā skatu torni un pielāgot dažādiem īpašiem tūrisma produktiem, saglabājot tā saistību ar ūdensapgādes industriju. Ūdenstornī demonstrēsim darbojošu ūdensapgādes sistēmas modeli, būs stāsts par citiem Aizputes pilsētas industriālā mantojuma objektiem, kā arī demonstrēsim ar ūdensapgādes sistēmu saistītus nesenās vēstures priekšmetus. Ūdenstornis darbosies kā industriālā mantojuma objekts, kurā varēs iegūt Aizputes dzeramo ūdeni, novada suvenīrus. Diennakts tumšajā laikā paredzēta tā izgaismošana.

Kopējais attiecināmais ieguldījums objekta pielāgošanai, šī projekta ietvaros būs 40 000EUR, pārējais pašvaldības budžeta līdzekļi ap 160 000 EUR.

Ūdenstorņa būvuzņēmējs ir SIA Nejss no Aizkraukles; Būvuzraudzība - SIA AMG Montāža Liepāja; Autori- SIA LVCT Liepāja. Būvniecību objektā pabeidzama šī gada augustā, tad interjera iekārtošana.

Pateicos visiem, kas iesaistījās idejas un pielietojuma apspriešanā, par ieguldīto laiku, idejām, redzējumu.

Projekta vadītāja   G.Butrima

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads