Par satiksmes ierobežojumiem Aizputē

Ir uzsākti Ceriņu ielas pārbūves darbi Aizputē. Ceriņu iela satiksmei ir slēgta. Lūdzu sekot ceļa zīmēm.

Satiksmes organizācijas shēma Nr.4

Ceļa seguma Vītoli – Atzeļi pārbūves ieceres apspriešana
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 08:40

ES 2014.-2020.g programmēšanas perioda atbalsta pasākums 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Aizputes novada dome organizē apspriešanu par Kalvenes pagasta grants ceļa seguma  Vītoli – Atzeļi, 4km pārbūves ieceri. Apspriešanas laikā plānota Vienošanās slēgšana ar piekļauto zemju īpašniekiem par ieceres akceptu.

Apspriešana notiks trešdien 5. aprīlī plkst. 11.00 Kalvenes pagasta pārvaldes ēkā.

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads