Projekts “Daba ap mums”
Trešdiena, 29 marts 2017 15:13

 Biedrībai “CĪRAVAS PAGASTA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA” - veicināšanas balva par projekta “DABA AP MUMS” REALIZĀCIJU.

2017.gada 18. martā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās pašvaldību apvienības "Sabiedrība ar dvēseli - Latvija" (SDL) gada noslēguma pasākums, kurā tika teikts paldies visiem dalībniekiem, kuri ar savu darbu un entuziasmu 2016. gadā īstenojuši vietējos projektus savās pašvaldībās dzīves kvalitātes un vides uzlabošanai. Šo iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds KNHM, bet tagad to turpina Latvijas pašvaldības. SDL darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība. Realizējot projektus ar pašvaldību līdzfinansējumu, biedrības var īstenot savas idejas, dodot ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Pasākumā Līvānos piedalījās dalībnieki un viesi no pieciem Latvijas reģioniem – Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Pierīgas. Bija prieks vērot un apbrīnot Latvijas cilvēkus par viņu enerģiju un radošo ieguldījumu, gadu no gada darbojoties savu pagastu un pilsētu labā! Aizputes novadu pārstāvēja biedrības “Integro”, ‘’Kodols”, Gimeņu biedrība “Danga” un biedrība “ Cīravas pagasta attīstības biedrība”.

Pašvaldību apvienība "Sabiedrība ar dvēseli - Latvija" izvērtē biedrību projektus un noslēguma pasākumā apbalvo labākos. Aizvadītā gada visveiksmīgāko Latvijas projektu skaitā ir arī mūsu novada biedrība “Cīravas pagasta attīstības biedrība”, kas saņēma Veicināšanas balvu par projekta “DABA AP MUMS” realizāciju. Projekta vadītāja – Sarmīte Braša.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un izglītošanu par dabas norisēm. Galvenās aktivitātes bija savākt un apkopot informāciju par bebru dzīvi, pasūtīt un uzstādīt informācijas stendu, vides speciālista izglītojošas lekcijas sagatavošana un novadīšana, realizēt pasākumu ar pārgājienu, radošām darbnīcām, tikšanos ar vides speciālistu. Pasākumos piedalījās vairāk kā 50 iedzīvotāji. Šī projekta realizācijai Aizputes novada dome NVO 2016.gada projektu konkursā biedrībai piešķīra 455,00 EUR finansējumu.

Kopš 2014.gada biedrība ir piedalījusies visos Aizputes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursos un veiksmīgi realizējusi projektus: 2014. gadā -projekts „Ūdens tūrisma mācību brauciens”, 2015.gadā -„Esi aktīvs un vesels – dzīvo ar prieku!”, 2016.gadā – “Daba ap mums”, 2017.gadā –“Ej dabā un lasi!”

Savukārt Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursos teritorijas labiekārtošanai Cīravas pagasta attīstības biedrība iesniedza projektus: 2016.gadā - „Transformējama estrādes grīda”, kura ietvaros izgatavota transformējama estrādes grīda Cīravas pagasta kultūras un sabiedrisko pasākumu vajadzībām, 2017.gadā - projektu “”Skulptūru taka “Cīravas parka leģendas””.

Apsveicam Cīravas pagasta attīstības biedrības aktīvos cilvēkus ar Veicināšanas balvas saņemšanu!

Attīstības nodaļa

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads