Izglītības aktualitātes
Ieklausīties vēl labāk! Darīt vēl labāk!

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem mūsdienīgā izglītībā ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Tas nozīmē prasmi un motivāciju nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no kļūdām, uzdrošināties un darīt vēl labāk. Skolotāji pirms jaunā mācību gada ir apmeklējuši kursus, konferences, iedvesmojušies un gatavi izmantot savu pieredzi, lai efektīvi strādātu katrā klasē, domājot par katru skolēnu un tieši viņam sasniedzamo mērķi. Šie ir jautājumi, kurus Aizputes novada pedagogi kopīgi pārrunāja, tiekoties tradicionālajā augusta sanāksmē.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2017. gada 25. augustā plkst. 8:45 – 14:30

Kazdangas Saieta namā (Pils gatve 2, Kazdanga)

Aizputes novada pedagogu mācību gada ievadsanāksme

Lasīt tālāk...
 
Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmās 2017./2018.mācību gadam 

  • Sitaminstrumentu spēle
  • Taustiņinstrumentu spēle
  • Klavierspēle, akordeona spēle
  • Stīgu instrumentu spēle
  • Vijoļspēle, ģitāras spēle
  • Vokālā mūzika
  • Kora klase
  • Pšaminstrumentu spēle (eifonija spēle, trompetes spēle, tubas spēle)

Gaidīsim skolā no 28.-31.augustam plkst.17:00
Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, veselības izziņa, dzimšanas apliecības kopija, fotogrāfija 3x4

Kontaktinformācija: tel. 63448157, mob. 29546698, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Launo mācību gadu uzsākam 1.septembrī plkst. 15:00

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novada vispārizglītojošās skolas sadarbībā ar Durbes novada skolām ir iesaistījušās projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 30.decembrim un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādā divas pedagoģes karjeras konsultantes Monta Balode, Vineta Bardanovska. Abas karjeras konsultantes ir ieguvušas Liepājas Universitātē maģistra grādu karjeras izglītībā. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

Lasīt tālāk...
 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

2016./17. mācību gads ir noslēdzies, un lielākā daļa skolēnu ir devušies vasaras brīvlaikā, lai uzkrātu spēkus jaunajam mācību gadam. Projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kopš 1. marta ir īstenojis un finansējis virkni dažādu karjeras atbalsta pasākumu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs. Maija beigās un jūnija sākumā novada skolēniem tika piedāvāti daudzveidīgi pasākumi karjeras izpētei un izveidei, un darba pasaules iepazīšanai.

Lasīt vairāk...

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta ietvaros notikuši vairāki pasākumi  Aizputes novada skolās

Lasīt vairāk...

 
Valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie Aizputes novada Domes priekšsēdētāja Aivara Šiļa

 Atkal viens mācību gads noslēdzies. Un mēs varam apkopot rezultātus, kā tad ir veicies mācību darbā šogad. 30.maijā un 1.jūnijā pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja uz pieņemšanu tika aicināti Aizputes novada skolēni – valsts un Kurzemes reģiona olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvējus un viņu skolotājus un tie 7.-12.klašu skolēni, kuriem sekmes mācībās ir teicamas un izcilas, t.i. vidējā atzīme ir virs 9.

Lasīt tālāk...
 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ar 1. martu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs tika uzsākta projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Šajā periodā ir notikuši vispusīgi, projekta finansēti karjeras atbalsta pasākumi.

Lasīt vairāk...

 
Paliec sveika, pirmsskoliņa!

 17.maijā Cīravas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” notika tradicionālais pasākums „Paliec sveika, pirmsskoliņa!”. Pasākumā piedalījās 66 novada sešus gadus vecie bērni no visām izglītības iestādēm, kuri rudenī uzsāks mācības 1.klasē. Sākumā bērni uzstājās ar savu sveicienu un priekšnesumu. Pasākuma turpinājumā Cīravas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” darbinieki bija sagatavojuši interesantu ceļojuma pa dažādām stacijām – Sarkanā stacija – puķu dārzs, Zilā – gudrā stafete, Zaļā – pils celtniecība, Dzeltenā – stafete lauku sēta, Violetā – meklē burtus, sasien kopā, kurās bērniem bija jāveic dažādi interesanti uzdevumi.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas mēroga fizikas konkursā Kurzemes reģiona finālā piedalījās Māteru Jura Kazdangas pamatskola

 Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” Kurzemes reģiona finālā Māteru Jura Kazdangas pamatskolas komanda Pilnīgs kosmoss izcīnījusi 7. vietu, savukārt uzvaru un ceļazīmi uz nedēļu garu vasaras nometni nopelnīja Skrundas vidusskolas komanda Oposumi. Lai sasniegtu tik augstus rezultātus, dalībniekiem bija jāapsteidz pārējās 29 Kurzemes reģiona komandas.

Lasīt tālāk...
 


9 lapa no 24
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads