Izglītības aktualitātes
Skolēni un skolotāji piedalās Zinātnieku naktī

foto balodevainbox.lv

zinatnieku  nakts

Jau 14. reizi visā Eiropā 27. septembrī tika aizvadīta Zinātnieku nakts, tās tēma bija “Zinātne nākotnei”. Aizputes novada skolēni un skolotāji arī šogad devās uz Rīgu, lai pasākuma ietvaros iepazītos ar dažādām zinātniskām laboratorijām un Latvijas institūtu pētījumiem. Šoreiz apmeklējām Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, kura galvenie pētījuma virzieni: Baltijas jūras daudzgadīgās izmaiņas, planktona un bentosa sezonālie cikli, vielu aprite ekosistēmā, piekrastes bioloģiskā daudzveidība, svešās sugas jūrā un ekotoksikoloģija .

Taču lielāko vakara daļu pavadījām LU Akadēmiskā centra Dabas mājā un Zinātņu mājā. Šeit ikviens varēja iepazīties ar cilvēkveidīgo robotu Popiju un programmēšanas darbnīcā izmēģināt, kā kontrolēt šo robotu un iesaistīt to mākslinieciskās aktivitātēs. Popijs radīts vienā no Francijas izcilākajiem zinātniskajiem centriem informātikas un robotikas jomā INRIA. Dabas mājā bija apskatāmi eksperimenti ar elekromagnētisko lauku un radiāciju, paleontoloģijas ekspozīcija, polārpētnieku fotoizstāde, iespēja veikt ķermeņa kompozīcijas analīzi.

 
Noritējusi ikgadējā izglītības konference

konfernce

Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti,
ka viņi patīk skolotājam! (Gordons Neufelds)

2019./2020.mācību gadu Aizputes novadā uzsāk visas izglītības iestādes. Divām izglītības iestādēm, pamatojoties uz ārējo normatīvo regulējumu, ir mainīti nosaukumi: Lažas speciālās internātpamatskolas nosaukums – Padures pamatskola; Aizputes novada Neklātienes vidusskolas nosaukums – Aizputes novada vidusskola. Aizputes novada vidusskolai ir atvērts jauns konsultāciju punkts Liepājas Valsts tehnikuma telpās un licencēta jauna tālmācības programma. Mācības uzsāks pavisam 90 1.klasēs skolēni. Tik daudz pirmklasnieku ir bijis tikai pirms pieciem gadiem. Aizputes vidusskolas 10.klasē prognozēts, ka mācības uzsāks 24 skolēni.

28. un 29.augustā, jau 10 reizi novadā, tika organizētas pedagogu mācību gada ievadsanāksmes. 2019./2020.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāk realizēt pirmsskolas izglītības saturu pēc jaunās kompetenču pieejas. Pārējām izglītības iestādēm vēl ir viens gads, lai sagatavotos šim procesam. Pilnveidotais mācību saturs, satura pieejas īstenošanas maiņa, pedagogu sagatavotība tam, tie bija galvenie jautājumi, kas tika pārrunāti dažādās radošajās darbnīcās un mācību priekšmetu jomu sanāksmēs. Pedagogu atbalstam novadā ir sagatavoti četri pedagogi mācību konsultanti – Vineta Bardanovska – Aizputes vsk., Gita Petrovica – Dzērves pamatskola, Agrita Zundovska – Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Aiga Bensone – p.i.i. “Pasaciņa”. Pedagogi, Metodisko apvienību vadītāji/mācību priekšmetu jomu koordinatori, vasarā ir apmeklējuši tālākizglītības programmas savā jomā un sanāksmēs dalījās pieredzē ar pārējiem novada pedagogiem.

Pedagogu radošās darbnīcas vadīja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas pedagogi. Pedagogus uzrunāja Latvijas Universitātes profesore Guna Svence ar lekciju “Sociāli emocionālā mācīšanās mūsdienu skolā”, kā arī izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka iepazīstināja ar izglītības aktualitātēm novadā. Muzikālu sveicienu pedagogiem sniedza Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un mūziķis Edgars Silacērps. Paldies sponsoriem SIA "Mājas Gardums” un SIA “Elpa”.

2019./2020.mācību gadā visās skolās turpināsies izglītības projekti – “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura šī gada prioritāte ir profesionālā izglītība; turpināsies programma “Latvijas skolas soma”, ar kuras atbalstu katram skolēnam tiks nodrošināti pasākumi, kas ļaus apgūstamo mācību un audzināšanas saturu papildināt ar reāliem kultūras pasākumu un vietu apmeklējumiem; turpināsies projekts “PumPurs”, kura ietvarā 5.-12.klašu skolēniem ir iespēja saņemt individuālu atbalstu mācību priekšmetos un turpināsim piedalīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , kas nozīmē atbalsta personāla piesaiste skolām un izglītojošu pasākumu apmeklējums, dažādu mācību vizīšu realizācija skolēniem. Visi projekti nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši projekta vadlīnijām un supervīzijas pedagogiem.

            Dzīvosim un strādāsim ar domu, ka mūsu bērni ir vislabākie, iedvesmosim un motivēsim viņus nopietnam, regulāram izglītības darbam!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Zinību dienas - 2.septembra, svinīgo pasākumu laiki

A musical extravaganza featuring indie bands  acousic acts

 

***************

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes 28. un 29.augustā

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes

28. un 29.augusts

28.08.2019. Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Pl.10.00 – 12.00

Aktualitātes izglītībā. Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā

Sociāli emocionālās mācīšanās koncepts mūsdienu skolā. Guna Svence LU profesore

Pārtraukums pl. 12.00 -12.30

Pl.12.30. – 14.00

Darbs radošajās darbnīcās

Pietiekties elektroniski līdz 22.08., izvēloties vienu darbnīcu - reģistrācijai: https://ej.uz/28_08

1.Mērķtiecīga atgriezeniskā saite mācību procesa plānošanai un vadīšanai. Natālija Andriekus, Agrita Zundovska (Māteru Jura Kazdangas pamatskola)

2.Kā attīstīt mācīšanos mācīties. Baiba Mackiala (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

3.Skolotāju sadarbība kopīgā skolēnu mācīšanās procesa plānošanā: lasītprasmes mācīšana stundās. Lilita Lepse, Elizabete Sirotina (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

4.Kā skolotājam mācīties mācīt, lai attīstītu skolēnos mācīšanās paradumus. Signe Berga, Agita Bargā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

5.Mācību procesa plānošana pirmsskolā. Ruta Feldmane (Kalētu pamatskola)

Pārtraukums pl. 14.00 -14.15

Pl. 14.15 – 14.45

21.gadsimta prasmes 21.gadsimta skolā – izaicinājums pedagogiem. Laila Urbāne (Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore)

Pl.14.45 – 15.00 Muzikāls priekšnesums, apliecību izsniegšana.

29.08.2019. Metodisko apvienību sanāksmes Aizputes vidusskolā

Pl.10.00 – 11.20

-Dabaszinību, matemātikas, informātikas skolotāju MA – “Atgriezeniskā saite” atb.E.Balode, G.Elbere

-Vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb. A.Doniņa-Bašlika

-Logopēdu MA – atb.A.Golubova

-Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere, G.Ozola

Pl.11.30 – 13.00

-Sākumskolas skolotāju MA

-Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane

-Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta

-Svešvalodu skolotāju MA – atb. N.Andriekus

-Mūzikas skolotāju MA – atb.M.Pētersone

Pl.13.00 – 14.00

-Klašu audzinātāju MA, “Skolas somas” koordinatoru – atb. A.Kirhnere

16.08.2019.                                                                    Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Darba kārtība

 
Skolotājas dodas pa grāmatas varoņu pēdām

IMG 20190608 WA0013

Aizputes un Durbes novada latviešu valodas skolotājām ir izveidojusies skaista tradīcija - mācību gada nogalē doties pieredzes braucienā uz vietām, kas iedvesmojušas rakstniekus radīt kādu literāro darbu. Iepriekšējos gados ar Māra Čaklā dzejoļu krājumiem rokās tika izstaigāts Saldus un skatīta Smuku muiža, kuras apkārtnē kādreiz risinājās notikumi, kas aprakstīti Jāņa Jaunsudrabiņa stāstā “Vēja ziedi”.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes un Durbes novadu mākslas MA pasākums

Ceturtdienā 6.jūnijā, notika Aizputes un Durbes novadu mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas pedagogu ikgadējais plenērs. Šogad pasākums norisinājās pie kolēģa un mākslinieka Ģirta Brumsona “Mākslas parkā”.

Skolotāji ne tikai pārrunāja aizvadītā mācību gada spilgtākos MA pasākumus, dalījās pieredzē par jauno kompetenču pieeju mācību saturā, nelielā ekskursijā ieguva priekšstatu par Ģ.Brumsona daudzveidīgajām aizraušanām ārpus skolotāja darba, bet, galvenais, darināja radošu un paliekošu vides objektu “Mākslas parkam”. Kamēr skolotājas aptamborēja un aptapoja deķi parka kokam, skolotāji uzņēmās pavāra lomu, lai pagatavotu gardu zupu un bada pankūkas uz dzīvas uguns.

Lasīt tālāk...
 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./2019. māc.g. aprīlī un maijā

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./2019. māc.g. aprīlī un maijā.

 
Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt

 “Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt” ar šiem Zentas Mauriņas vārdiem maija beigās tika atklātas divas svinīgas pieņemšanas pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja Jura Grasmaņa, kurās tika godināti tie skolēni un viņu pedagogi, kuri ir guvuši augstus sasniegumus Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī tie skolēni, kuriem sekmes mācībās ir teicamas un izcilas.

Lasīt tālāk...
 
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gads

Mācību gada 2.semestris izglītības iestādēs ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Ir notikušas 26 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi, kuros piedalījās 261 Aizputes novada skolēns, no kuriem 83 ieguva godalgotas vietas. Pēc olimpiāžu rezultātiem skolēni tiek uzaicināti piedalīties valsts mācību priekšmeta olimpiādē. Tas ir liels pagodinājums un novērtējums tikt uzaicinātam uz Valsts olimpiādi. Šogad uz Valsts olimpiādēm tika uzaicināti:

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts bioloģijas olimpiādi, kurā ieguva III pakāpi;
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts vēstures olimpiādi, kurā ieguva Atzinību;
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl. uz valsts matemātikas olimpiādi.
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 6.kl. skolēns Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē ieguva 2.vietu.
Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē Laura Balode no Aizputes vsk. ieguva Atzinību.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Lasīt tālāk...
 
Radošās aktivitātes Aizputes Mūzikas skolā

Tuvojoties 2018./2019.mācību gada izskaņai Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi var atskatīties uz konkursiem, koncertiem, festivāliem, meistarklasēm bagātu gadu.

Rudens pusē turpinājām jau iesākto koncertciklu “Latvijas simtgadi gaidot” Aizputes un Kuldīgas novadu vispārizglītojošajās skolās.

Tā kā šajā mācību gadā savu muzicēšanas prasmi valsts mēroga konkursos vajadzēja rādīt pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem, tad, protams, notika nopietna gatavošanās. Priecē, ka arī rezultāti neizpalika. Valsts konkursa 2.kārtā godalgotās otrās vietas savās vecuma grupās ieguva Laura Ozola (Ped. Guntis Simanovičs)un Marta Ļaudama (ped.Ikars Ruņģis),3.vietas ieguva Beāte Jasaite (ped. Guntis Simanovičs), Igo Zušs un Arta Baļeva (ped.Jānis Kudums) ,Klāvs Gustavs Gūtmanis(ped.Ikars Ruņģis) Koncertmeistares Rinta Balode un Olga Stankeviča. Uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīti divi mūsu skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi –Marta Ļaudama un Klāvs Gustavs Gūtmanis. Kā arī divi pūšaminstrumentu spēles audzēkņi-Laura Ozola un Igo Zušs, kuri katrs sava instrumenta un vecuma grupā ieguva godalgoto 3.vietu.

Lasīt tālāk...
 
Paliec sveika, pirmsskoliņa!

16.maijā bija liels notikums sešus gadus vecajiem pirmsskolas vecuma bērniem - pasākums “Paliec sveika, pirmsskoliņa!”. Pasākums ir tradicionāls un katru gadu notiek citā izglītības iestādē. Šogad visus novada nākošos pirmklasniekus uzņēma Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis”.

Lasīt tālāk...
 


4 lapa no 26
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads