Par aktuālo informāciju saistībā ar koronavīrusu Covid - 19

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību, kā arī līdz šim konstatētos saslimšanas gadījumus Latvijā un ārpus tās, lai ierobežotu vīrusa turpmāko izplatību, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aicina izglītības iestāžu vadītājus ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem klātienē pārrunāt un apzināt iespējamos riskus, dodoties uz slimības skartajām valstīm, īpaši skolēnu pavasara brīvlaikā.

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas neprognozējamo izplatību, ministrija aicina izglītības iestādes veicināt sadarbību ar vecākiem un savas kompetences ietvaros apkopot informāciju par skolēnu plāniem brīvlaikā, lai izglītības iestāde kopā ar veselības nozares atbildīgajām institūcijām, ja tas būs nepieciešams, varētu plānot un īstenot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, ja ģimene ir apmeklējusi kādu no vīrusa skartajām valstīm.

Ministrija lūdz izglītības iestādes informēt vecākus rīkoties atbildīgi un ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas neapmeklējot vīrusa skartās valstis. Šobrīd ir stingrs aicinājums neapmeklēt sešas riska valstis – Japānu, Dienvidkoreju, Ķīnu, Itāliju, Irānu un Singapūru, bet vēl par citām pasaules valstīm (21) ir ieteikums rūpīgi izvērtēt nepieciešamību tās apmeklēt. Ja skolēns būs apmeklējis kādu no sešām “Covid-19” riska valstīm, vecākiem pēc atgriešanās būs jānodrošina 14 dienu karantīna.

Vienlaikus, aicinām izglītības iestādes izvērtēt nepieciešamību organizēt masu pasākumus, kā arī regulāri informēt skolēnus, vecākus un pedagogus par nepieciešamajiem profilakses pasākumiem, tai skaitā strikti ievērot personisko higiēnu un skolas telpu uzkopšanas regularitāti.

Šobrīd ministrija sadarbībā ar E-klase.lv, Mykoob.lv, Uzdevumi.lv un Soma.lv veidotājiem apzina iespējas nepieciešamības gadījumā Latvijas izglītības iestādēs nodrošināt attālinātu mācību procesu divu līdz četru nedēļu garumā. Ministrija sadarbībā ar digitālo platformu turētājiem, ja nepieciešams, nodrošinās metodisko atbalstu mācību procesa īstenošanai attālināti atbilstoši izglītojamo vecuma posmam. Izglītības iestādes var turpināt izmantot arī citus līdz šim lietotos vai skolā pieejamos digitālos risinājumus, nodrošinot attālinātu mācību procesu.

Lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu un veicinātu metodisko atbalstu, lūdzam līdz 2020.gada 13.martam aizpildīt aptaujas veidlapu, kas pieejama saitē https://aptauja.izm.gov.lv/747755?lang=lv, norādot izglītības iestādes kontaktpersonu un tās aizvietotāju.

Ja tas būs nepieciešams un mācību process tiks pārtraukts uz ilgāku periodu (attālinātas mācības prognozējoši var notikt no 2 līdz 4 nedēļām), tad var tikt apsvērta iespēja noteikt mācību gada pagarinājumu.

Saskaņā ar vakar, 2020.gada 9.martā, Krīzes vadības padomē nolemto, cilvēkiem tiks nodrošinātas lielākas iespējas saņemt informāciju par Covid-19 – vispārējie ieteikumi iedzīvotājiem tiks nosūtīti, izmantojot E-veselības portālu, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, Ceļu satiksmes un drošības direkcijas informācijas sistēmu un skolu elektroniskos žurnālus.

Vēršam uzmanību, ka izglītības iestādēm, plānojot pedagogu darbu un noslodzi, jāņem vērā Ministru kabineta 2020.gada 10.marta sēdē atbalstītais grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, kas nosaka, ka personām, kas nodarbinātas izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, un kas atgriezušās no tām Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, kurām noteikti īpašie aizsardzības pasākumi, izsniegs darbnespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no skartās teritorijas.

Ieteikumi un rekomendācijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par koronavīrusa Covid-19 izraisīto uzliesmojumu pieejami

- Veselības ministrijas tīmekļvietnē: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/,

- Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/767,

praktiski ieteikumi izglītības iestādēm pieejami arī ministrijas tīmekļvietnē: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3932-praktiski-ieteikumi-izglitibas-iestadem-un-vecakiem-par-covid-19 .

Ministre I.Šuplinska

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads