2019./2020.mācību gada 1.semestrī jau ir notikušas vairākas mācību priekšmetu olimpiādes – gan starpnovadu, gan Aizputes novada

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g.

Angļu valoda – 29.10.2019.
Viesturs Strauts – Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, skolotāja Sandra Balode

Krievu valoda – 26.11.2019.
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. - Atzinība, skolotāja Natālija Andriekus

Bioloģija – 28.11.2019.
Alma Andersone -Dzērves pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Inga Roģe
Laura Auziņa – Aizputes vsk. 10.kl. – 2.vieta – skolotāja Vika Vasiļevska
Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta – skolotāja Vika Vasiļevska
Marta Bādere – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta – skolotāja Vika Vasiļevska
Ance Drulle – Aizputes vsk. – 3.vieta – skolotāja Vika Vasiļevska

Vēsture – 13.12.2019.
Ance Drulle – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Anda Doniņa

Rezultāti Aizputes novada olimpiādēs 2019./2020.m.g.

Rēķini galvā – 05.12.2019.
Emīls Reimanis - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 2.kl. – 2.vieta
Kerija Cīrule – Aizputes vsk. 2.kl. – 3.vieta
Eduards Niedols – Aizputes vsk. 3.kl. – 2.vieta
Bruno Dēlands – Aizputes vsk. 3.kl. – 3.vieta
Sandis Ašmanis – Dzērves pamatskolas 4.kl. – 1.vieta
Keita Cīrule – Aizputes vsk. 4.kl. – 3.vieta
Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta
Adrians Jonass – Kalvenes pamatskolas 5.kl. – 2.vieta
Roberts Ludbaržs – Aizputes vsk. 5.kl. – 3.vieta
Kristaps Balodis – Kalvenes pamatskolas 6.kl. – 2.vieta
Amanda Dobele – Aizputes vsk. 6.kl. – 3.vieta

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads