Dzīvot radoši ir skaisti

 Foto: Matīss Mirbahs

Sociālantropologs Roberts Ķīlis uzskata, ka mūsdienu cilvēkam kā svarīgākā savas personības kompetence būtu jāizkopj radošums: ”Radošums sekmē tādu 21. gadsimta personības kompetenču izaugsmi kā uzdrīkstēšanās, prasme analizēt un ģenerēt idejas, prasme darboties mainīgos apstākļos, strādāt komandā. Radošums veicina patstāvību, atvērtību jaunām idejām, cieņu un gandarījuma sajūtu.” Tāpēc arī Aizputes novada latviešu valodas pedagogu MA apvienība, organizējot dažādus pasākumus, lielu vērību velta skolēnu radošo spēju attīstīšanai un pilnveidošanai.

Jau vairākus gadus neilgi pirms gadu mijas kādā no novada skolām tiek rīkota svētku ieskaņas pēcpusdiena “Ziemassvētku sapnis”. 2018. gada nogalē tā notika Dzērves pamatskolā. Jaunieši no mūsu novada mācību iestādēm bija sagatavojuši daudzveidīgus priekšnesumus, kuros lieliski atklāja savas dotības un talantus. Kalvenes pamatskolas audzēkņi klausītājus iepriecināja ar prasmi dziedāt un muzicēt, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu izveidotajā literārajā kompozīcijā skanēja fragmenti no latviešu rakstnieku sacerējumiem, savukārt Aizputes pagasta pamatskolas jaunie autori skatītāju vērtējumam nodeva savus jaundarbus, papildinot tos ar skanīgām dziesmām. Patīkami pārsteidza Aizputes vidusskolas audzēkņi, no galvas izstāstot visu skaisto Margaritas Stārastes pasaku par piparkūku vīriņu Kraukšķīti. Popularizējot savu skolu kā ekoskolu, dzērvenieki parādīja nelielu ludziņu par notikumiem meža zvēru parlamentā. Kā jau svētkos ierasts, radošās pēcpusdienas dalībnieki saņēma arī nelielas dāvaniņas, kas tika sarūpētas ar Aizputes novada domes finansiālu atbalstu, bet pēc tam viņi devās interaktīvā ekskursijā pa veco Dzērves pili, izstaigājot to no pagraba līdz bēniņiem.

Vairākus nozīmīgus projektus latviešu valodas pedagogu MA(vadītāja Vita Valdmane) ir realizējusi kopā ar mākslas un mājturības pedagogu MA (vadītāja Agrita Fausta). Sadarbojoties ar Talsu tipogrāfiju, klajā nākuši vairāki novada skolēnu literāro un vizuālo darbu izdevumi. 2019. gada sākumā Aizputes vidusskolā notika atvēršanas pasākums vēl vienam kopdarbam – atklātņu komplektam ”Svētki”. Šāds izdevuma formāts tika izvēlēts apzināti, lai rosinātu jauniešus pašu radītās apsveikuma kartītes sūtīt saviem tuviniekiem un draugiem dažādos valstij un katram cilvēkam nozīmīgos svētkos. Ar roku rakstītie apsveikumi noteikti tiek saglabāti daudz ilgāk nekā paviršas īsziņas, reizēm pat nodoti no paaudzes uz paaudzi. Janvārī tika saņemta vēl kāda priecīga ziņa, ka turpmāk, noformējot sūtījumus, varēsim izmantot pastmarku ar mūsu –Aizputes novada – ģerboni. Šī zīme rotāja arī pastkastīti, kurā atradās jaunā izdevuma “Svētki” eksemplāri, un to simboliski atvēra Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un izpilddirektore izlītības jomā Elita Malovka. Atklāšanas svētku laikā darbojās arī improvizēts pasts, un katrs pasākuma dalībnieks saņēma kartīti ar labiem vēlējumiem no kāda cita cilvēka. Savukārt parādīt zināšanas par dažādu svētku vēsturi un tradīcijām skolēni un pedagogi varēja, piedaloties nelielā konkursā.

Atklātņu komplektā bija iespējams ievietot tikai nelielu daļa no skolēnu iesūtītajiem zīmējumiem un literārajiem sacerējumiem. Tāpēc abu metodisko apvienību vadītājas nolēma saglabāt un apkopot arī pārējos darbus, un janvāra beigās novada vispārizglītojošās mācību iestādes saņēma atklātņu komplekta digitālo izdevumu.

Paldies par ieinteresētību radošo darbu izdevuma tapšanā izpilddirektorei izglītības jomā Elitai Malovkai. Paldies Aizputes novada domei par finansiālo atbalstu.

Atklāšanas svētku dalībnieku vārdā paldies Aizputes vidusskolas kolektīvam par viesmīlību, īpaša pateicība Ausmai Kirhnerei, Matīsam Mirbaham un Santai Segliņai.

Vita Valdmane

Bilžu galerija

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads