Aizputes novadā rudens zem dabas zinātņu zīmes

28.septembrī Latvijā notika Zinātnieku nakts pasākumi. Aizputes novada skolēni un skolotāji šogad pasākuma laikā apmeklēja: pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, LU Dabas māju, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru. Kā turpinājums šim pasākumam 4.oktobrī Lažas skolā notika Aizputes novada dabaszinību konkurss 5.-7.klasēm.

Konkursā veiksmi jaunajiem pētniekiem vēlēja Lažas skolas direktors Linards Tiļugs. Kamēr skolotājas ar savu radošumu izpaudās skolas mācību virtuvē, lai pacienātu skolēnus ar ābolkūkām, skolēnu komandas sacentās 8 uzdevumos. Skolēnu savas prasmes un zināšanas tika novērtētas gan ģeogrāfijas, bioloģijas, vides zinību, drošības, radošuma un atjautības uzdevumos. Konkursā piedalījās Aizputes vidusskolas, Aizputes pamatskolas, Dzērves pamatskolas, Kalvenes pamatskolas, Lažas speciālās internātpamatskolas, A.Spāģa Dunalkas pamatskolas un Ata Kronvalda Durbes pamatskolas komandas. Pirmā vieta šogad Dzērves pamatskolas komandai - Sannijai Liebus, Kendijai Pabērzei, Matīsam Baumanim, Pēterim Mūrniekam, Akselam Jansonam, Janai Kļavai, skolotāja Kristīne Rozentāle, otrā vietā Aizputes vidusskolas komanda, bet trešie Durbes pamatskolas „Komanda”.

Aizputes novada dabaszinātņu MA vadītāja Eva Balode

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads