Aizputes novada skolēnu sporta spēles

Aizputes sporta centra stadionā 18.septembrī ar krosa stafešu sacensībām sākās 2018./2019.m.g. Aizputes novada skolēnu sporta spēles. Sacensības notika ļoti jaukos laika apstākļos. Ieradās 112 dalībnieki no visām Aizputes novada skolām: Dzērves, Kazdangas, Kalvenes, Lažas, Aizputes un Aizputes pagasta. Krosa stafešu sacensības notika četrās vecuma grupās, kur komandā startēja 2 meitenes un 2 zēni.

E gr.
1.Aizputes pag.pamatskola -M.Andersone, E.Geste, K.Kirfs, D.Dimants
2.Dzērves pamatskola - E.Muste, A.Pugule, D.Jansons, D.Jansons
3.Māteru Jura Kazdangas pamatskola - L.Gredzena, L.L.Zēberga, D.Petrēvics
M.J.Catlakšs

D.grupā
1.Aizputes vidusskola - N.Spāģe, V.Bogdanova, S.Alseiks, R.Niedols
2.Māteru Jura Kazdangas pamatskola - Š.Gredzena, K.L.Kalniņa, S.Babris,
M.Kalniņš
3.Aizputes vidusskola - E.Andžāne, I.Tētiņa,V.Jonass,R.Ludbāržs

C grupā
1.Aizputes vidusskola - I.Pūpola, M.Pūpola, V.Karelis,M.Mackevičs
2.Kalvenes pamatskola - K.Tomsone, P.Tomsone, R.Slugovičs, A.Vilsons
3.Aizputes vidusskola - R.Knaute A.Vītola, M.Nadjak,E.Cinovskis

B grupa
1.Māteru Jura Kazdangas pamaskola - I.Zonberga , L.Līdeka, L.Baturovs,
R.Vītols
2.Aizputes vidusskola - B.Blūma-Saimniece, L.Skoreja, B.Blūms-Saimnieks,
R.Hartmanis
3.Lažas skola - S.S.Kotolova, E.Veisbuka, M.Šīmanis, R.Sīlis.

Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus un veiksmīgus turpmākos startus!

G.Stiere Sporta MA

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads