Pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2018.gada 29.augustā Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Darba kārtība

Plkst. 8.45 – 9.45
Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

  • Dabaszinību skolotāju, ģeogrāfijas MA – atb.E.Balode
  • Vēstures, sociālo zinību skolotāju MA – atb. I.Alsiņa
  • Klašu audzinātāju MA – atb. A.Kirhnere
  • Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere

Plkst.10.00 – 11.45
Kompetence, lietpratība un pedagoģiskās pieejas maiņa
Rolands Ozols Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” vadītājs

Plkst. 12.15 – 13.45
Aktualitātes jaunajam mācību gadam

Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā

Raini iemīlējām. Kā tagad piespiest sevi iemīlēt nemitīgās pārmaiņās!
Zuarguss

Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

Pl.14.00 – pl.15.30

  • Pirmsskolas, sākumskolas, sporta , mājturības un mākslas skolotāju MA u.c. interesentiem – „21.gs.skolēns – izaicinājums pedagogam”- lektore Ieva Margeviča - Grīnberga Latvijas Universitātes docente -atb.A.Grundmane, E.Malovka, G.Stiere

Plkst.14.00 – 15.00

  • Latviešu valodas un literatūras, matemātikas, informātikas, ģeogrāfijas, dabaszinību, vēstures, sociālo zinību, svešvalodu, mūzikas skolotāju MA – „Zinātnisko pētījumu apkopojums un tendences izglītībā saistībā ar pasaules biznesa attīstību” – lektors Zuarguss- atb. V.Valdmane, G.Elbere, N.Andriekus, M.Pētersone

Pl.15.00 – 15.30

  • Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane
  • Svešvalodu skolotāju MA – atb. N.Andriekus
  • Mūzikas skolotāju MA – atb.M.Pētersone
  • Matemātikas skolotāju MA – G.Elbere

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads