Starpdisciplināras mācības aktuālo kompetenču veicināšanai

 15.martā Aizputes novadā notika Aizputes un Durbes novadu pedagogu Metodiskā diena. Dienas pirmajā daļā pedagogi strādāja mācību priekšmetu Metodiskajās apvienībās.

Pēc darba Metodiskajā apvienībās visi pedagogi piedalījās RTU profesoros Karines Oganisjanas lekcijā „Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veidošanai”. Nodarbības laikā tika runāts par – starpdisciplinārās mācības ir mūsdienu pedagoģiskā aktualitāte Latvijā, jo tieši šāda pieeja tuvina mācību procesu reālās dzīves situācijām, paaugstina mācību praktisko jēgu un atraktivitāti, veicina skolēnu motivāciju mācīties un sekmē 21.gadsimta aktuālo kompetenču attīstību kopā ar kritisko, analītisko, kreatīvo un loģisko domāšanu. Tika analizēti jautājumi: Kas ir starpdisciplinārās mācības? Kas jāzina skolotājiem, strādājot starpdisciplināri? Kādas ir starpdisciplināro mācību priekšrocības un izaicinājumi? Kā saskatīt starpdisciplināro mācību idejas reālās dzīves situācijās?

Metodiskajā dienā piedalījās apmēram 150 pedagogi, kuri šķiroties atzina, ka, kopā mācoties, ir pavadīta vērtīga diena.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads