Pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2016. gada 25. augustā plkst. 8.45 – 14.30

Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Pedagogu mācību gada ievadsanāksme


Darba kārtība

Plkst. 8.45 – 9.45 Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:    
Dabaszinību skolotāju MA – atb. E.Balode
Vēstures,sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb.I.Alsiņa
Logopēdu MA – atb.A.Golubova
Klašu audzinatāju MA – atb. A.Kirhnere

Plkst.10.00 – 11.20

Mūsdienīga mācību vide

Izglītības uzņēmuma “ Lielvārds” valdes priekšsēdētājs
Aivars Gribusts

Aktualitātes Aizputes novadā izglītībā

Aizputes novada Izglītības un sporta komitejas vadītājs
Linards Tiļugs
Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā
Elita Malovka

Plkst.11.30 – 12.30

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē jeb Kas veicina briedumu?

SIA Nordic Training International apmācību vadītājs
Aleksejs Daume

Pl.13.00 – 14.00

Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:

Sākumskolas skolotāju MA – atb. A.Grundmane 
Pirmsskolas skolotāju MA (“Āra nodarbību vadīšana” – lekt. Vineta Pole) – atb. I.Laumane
Latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA – atb.R.Eglīte
Matemātikas, informātikas skolotāju  MA  (“Matemātiskās spēles” - lekt.Laila Bērziņa) – atb.G.Elbere.
Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta
Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere   
Svešvalodu skolotāju MA – atb.N.Andriekus
Mūzikas skolotāju MA – atb. M.Pētersone

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Plkst.10.00 – 11.20

Mūsdienīga mācību vide

Izglītības uzņēmuma “ Lielvārds” valdes priekšsēdētājs

Aivars Gribusts

Aktualitātes Aizputes novadā izglītībā

Aizputes novada Izglītības un sporta komitejas vadītājs

Linards Tiļugs

                                                Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā

Elita Malovka

Plkst.11.30 – 12.30

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē jeb Kas veicina briedumu?

SIA Nordic Training International apmācību vadītājs

Aleksejs Daume

Pl.13.00 – 14.00

Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:

Sākumskolas skolotāju MA – atb. A.Grundmane

Pirmsskolas skolotāju MA (“Āra nodarbību vadīšana” – lekt. Vineta Pole) – atb. I.Laumane

Latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA – atb.R.Eglīte

Matemātikas, informātikas skolotāju  MA (“Matemātiskās spēles” - lekt.Laila Bērziņa) – atb.G.Elbere.

Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta

Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere     

Svešvalodu skolotāju MA – atb.N.Andriekus

Mūzikas skolotāju MA – atb. M.Pētersone
 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads