Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2015.gada 26.augustā plkst. 9.00 – 14.30 Aizputes vidusskolā
Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme

Darba kārtība

Interešu izglītības pulciņu izstāde

1.daļa

Plkst. 9.00 – 9.45 Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:
Sākumskolas skolotāju MA – atb. A.Grundmane
Pirmsskolas skolotāju MA – atb. I.Laumane
Latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA – atb. V.Valdmane
Matemātikas, informātikas skolotāju  MA – atb.G.Elbere.
Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta
Dabaszinību skolotāju MA – atb. E.Balode
Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere
Vēstures,sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb.I.Alsiņa
Svešvalodu skolotāju MA – atb.N.Andriekus
Mūzikas skolotāju MA – atb. M.Pētersone

2.daļa

Plkst.10.00 – 13.15
1. Aktualitātes pedagoģijā.
Liepājas Universitātes profesore Alīda Samuseviča

2.Pārskats par 2014./2015.mācību gada rezultātiem un aktualitātes jaunajā mācību gadā.

Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

3.Inovāciju tendences un izaicinājumi 21.gs. izglītībai.
Aizputes vsk. direktore Gunta Vīdnere

Starpbrīdis

Aizputes vsk. skolotāju teātra izrāde „ Dzīve notiek tagad”.

3.daļa

Pl.13.20 – 14.00
Pedagogu karjeras konsultantu MA. Atb. V.Bardanovska
Klašu audzinātāju MA. Atb. A.Kirhnere

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads