Aizputes Mūzikas skolai konkursu laiks

 Šajā mācību gadā Valsts konkursi mūzikā notika Pūšamimstrumentu un Sitaminstrumentu spēles audzēkņiem. Konkursa 2.kārtā,kura norisinājās Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vsk. sitaminstrumentu spēlē 2.vietu ieguva Ēvalds Miks Kārkliņš (ped. Andris Ērglis) un pūšaminstrumentu spēlē Kārlis Rozentāls (ped. Jānis Kudums).Pedagoga Gunta Simanoviča saksofona spēles audzēkne Madara Ozola ieguva Atzinības rakstu.

X Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminunstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi ieguva šāds godalgotas vietas:

Pūšaminstrumentu spēlē 2.vieta – Kārlim Rozentālam (ped..Jānis Kudums),Atzinība- Jānim Lasmanim (ped.Ojārs Strungs).Sitaminstrumentu spēlē- 1.vieta –Ēvaldam Mikam Kārkliņam,3.vieta- Janam Alenam Berševicam (ped.Andris Ērglis).

X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā 2.vietu ieguva Kristofers Rolands Kangīzers (ped. Dzintra Salmiņa).

Visos konkursos audzēkņu koncertmeistare bija Rinta Balode.

Bez konkursiem esam piedalījušies arī mūsu reģionālā centra Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vsk. organizētajos pasākumos. Pedagoģes Kristīnes Bražes vadībā audzēkņi- Zane Mellupe,Arta Ziemele,Gia Zuša,Gusts Zitāns,Ivars Juzkivs,Linards Beķeris piedalījās akordeona spēles audzēkņu viktorīnā Liepājā, kā arī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdienā.

Savukārt Aizputes Mūzikas skolas koris piedalījās Liepājas reģiona mūzikas skolu koru koncertā „Uz priekšu, Kurzeme!’’ (diriģente Arta Kangīzere, koncertmeistare Rinta Balode).

Koncertā katrs koris prezentēja savu dzimto novadu un vienojās skanīgās kopdziesmās.

Paldies visiem konkursu, koncertu dalībniekiem un viņu atbalstītājiem.

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads