Skolēnu brīvlaikā skolotāji mācās

16.martā visiem Aizputes novada pedagogiem tika organizēta Metodiskā diena. Dienas pirmajā daļā skolotāji strādāja mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās, kurās pārrunāja aktualitātes, diagnosticējošo darbu rezultātus, atbalsta materiālu izmantošanu mācību procesa apguvē un jautājumus, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbu kārtošanu. Dienas otrajā daļā pedagogi tikās ar astroloģi, aktrisi Akvelīnu Līvmani. Lekcijas temats bija „Draugos ar veiksmi”. Kā atzina pedagogi, lekcija bija saistoša, dzīvesgudra, katrs varēja saklausīt sev nozīmīgas atziņas.

33 Aizputes novada pedagogi jau kopš rudens brīvdienām apgūst 36 stundu Radošuma pils kursus „Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam”.  Kursus vadīja Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas direktore Inta Korņejeva un skolotāja Juta Birzniece. 17.martā notika kursu noslēguma nodarbība, kuru vadīja Radošuma pils direktore Ieva Kimonte un lektore Anna Reinolde. Pēdējās nodarbības tēma – „Ievads koučingā izglītības iestādē”. Dienas gaitā visvairāk tika spriests par izaugsmi veicinošas vides veidošanu un radošumu kā galveno resursu izglītības iestādes sekmīgai attīstībai, īpaši akcentējot skolu vadītāju lomu pedagoģiskā kolektīva potenciāla vairošanā.

18.un 19.martā 37 pedagogi piedalījās VIAA kursos „Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošajās skolās”. Kursu mērķis bija iepazīstināt pedagogus ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras izglītībā. Dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un pašmotivētu lēmumu pieņemšanu, iepazīties ar karjeras informācijas un metodiskajiem resursiem. Kursus vadīja Inta Plāte Rojas vidusskolas skolotāja  un Guntra Krūkliņa V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja.

Visas lekcijas pedagogiem bija iespējas apmeklēt tepat uz vietas. Semināri un kursi notika Aizputes vidusskolā.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads